Category: Artikelen

Mensen willen zo graag een waarheid

Ieder mens is op zoek naar zijn of haar eigen waarheid.

De een zegt God, de ander Allah…

De een zegt links, de ander rechts…

De een gelooft in reïncarnatie, de ander nergens in…

De een gelooft in vaccineren, de ander niet…

De een vindt fatsoenlijk wat de ander schandalig vindt.

Er zijn zoveel waarheden, en ze kleuren allemaal de wereld als licht door een glas-in-lood raam.

De geschiedenis heeft geleerd dat het gevaarlijk wordt als één waarheid de overhand neemt.

De gruwelen van de Katholieke kerk, de Nazi’s en de kolonisatie staan ons nog heel helder bij.

“Dit nooit weer” zeggen we dan.

En terecht

Alleen is er nu een vreemde situatie ontstaan…

De ene helft van de mensen lijkt zich zorgen te maken om de waarheid van de andere helft en andersom.

Rechts verwijt links een globalistische en totalitaire aanpak….

Links verwijt rechts racisme, discriminatie en antisemitisme.

Ze noemen elkaar tegenwoordig fascisten…

Mensen die het officiële narratief geloven wijzen naar mensen die zich niet laten vaccineren dat ze besmettelijk zijn.

Mensen die het officiële narratief niét geloven wijzen naar mensen die zich wel laten vaccineren dat ze besmettelijk zijn.

Ze noemen elkaar gevaarlijk…

Zie je de humor er een beetje van in?

We maken het onszelf en elkaar zo verschrikkelijk moeilijk…

En ik zeg er heel liefdevol bij:

Getuigt het van wijsheid wanneer iemand zich met iets oppervlakkigs als meningen en waarheden identificeert?

Of een ander daarop afrekent?

Wat nu als we al die waarheden laten voor wat ze zijn?

Zelf probeer ik dat zoveel mogelijk toe te passen.

Ik heb linkse en rechtse vrienden.

Spirituele en atheïstische mensen om me heen

Ik heb intimi die zich wel en niet laten vaccineren.

Ik ga om met mensen met verschillende geloofsovertuigingen.

Mensen met verschillende meningen en waarheden.

Heerlijk!!

Al die waarheden geven kleur aan mijn leven.

Ik leer zoveel van diepgaande gesprekken met mensen die heel anders naar de wereld kijken dan ik.

Meningen en waarheden kunnen gewoon naast elkaar bestaan.

Zolang er niet één de macht grijpt is het prima.

Want je bent niet je mening, de ander ook niet…

Niet je gedachten en emoties…

Niet je overtuigingen en ideeën…

Je bent niet je waarheid, de ander ook niet…

Niemand is dat…

Laten we stoppen met het identificeren met een waarheid. Zo zinloos…

En open staan voor alle waarheden.

En als we daarbij vooral de ziel van onze medemens kunnen zien.

En een verbinding van hart tot hart kunnen hebben.

Dan maakt het veel minder uit wat een ander vindt.

Dan kun je leren van elkaar.

En samen genieten.

Van het oneindige kleurenpalet van het bestaan.

Fijne dag!

Xr

Read More

Een spiritueel misverstand

Er heerst al een paar honderd jaar een spiritueel misverstand dat de mensheid, de natuur en de planeet geen goed doet.

Er wordt namelijk best wel eens tegen spirituele activisten en lichtwerkers gezegd dat ze niet zo met de buitenwereld bezig moeten zijn…

Niet zo bezig met lijden buiten zichzelf. Niet zo bezig met de illusie om zich heen.

Spirituele ontwikkeling kan alleen binnen in jezelf geschieden zegt men.

Ik ben het daar in essentie mee eens. Het gaat allereerst om innerlijke realisatie.

Alleen vermoed ik dat er een beperkt beeld heerst bij bepaalde mensen van wat die ‘binnenwereld’ omhelst.

En dit beperkte beeld wordt gebruikt als excuus om de verantwoordelijkheid niet te hoeven nemen voor het welzijn van alles dat leeft.

Ik zal het uitleggen:

Ieder mens is de Bron In de tijdelijke, multidimensionale en unieke verschijningsvorm van een menselijk wezen.

Ieder mens is één met alles wat is…

Golf en oceaan tegelijk.

Mens en Universum tegelijk.

Kijk maar naar jezelf.

Je bent alles wat is, dus dat alles speelt zich af in jou.

Alles is in jouw binnenwereld.

Alles…

Alles…

Alles…

Alle mensen, alle dieren, moeder aarde, alle energieën, alle wezens, alle sterren, alle planeten, alle materie en niet-materie bevinden zich in jou.

Hoe kan je dan naar buiten gericht zijn als je uitreikt naar iets in jezelf?

Er bestaat helemaal geen buitenwereld.

Dus ook lijden zoals de vluchtelingencrisis, bio- industrie, onderdrukking, misbruik, slavernij, menshandel, uitsterven van dieren, vervuiling, oorlog, kinderporno speelt zich allemaal af in jou.

Het speelt zich af in ieder mens en valt allemaal onder ieders verantwoordelijkheid.

Let wel, ik heb het niet over schuld…

Dus als je die verantwoordelijkheid neemt en iets aan dat lijden doet ben je met je binnenwereld bezig. Helder toch?

De Dalai Lama zegt:

Liefde × Wijsheid = Compassie

Wat hij daar mee bedoelt?

Als je de liefde voor jezelf vermenigvuldigt met de wijsheid dat je alles en iedereen bent, dan ontwikkel je een liefde voor ieder mens en ieder dier die compassie heet.

Mooi hè…

Uit compassie en liefde (niet uit angst en boosheid) aan de slag in de (binnen) wereld om een einde te maken aan het lijden.

Dat is spiritueel activisme. Dat is Lichtwerk…

Zo… nu kunnen we dit misverstand over binnenwereld en buitenwereld ook loslaten en hoeven we ons er niet langer achter te verschuilen.

En kunnen we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen

En in de actiestand komen voor een wereld in harmonie.

Lekker aan de slag in onszelf.

Fijn. 😉

X Robert

Read More

De komende generaties

Er wordt me wel eens gevraagd waarom ik drie kinderen heb. In deze overbevolkte wereld wil je toch juist geen kinderen meer op aarde zetten? Of in elk geval zo min mogelijk? Ik zal met je delen hoe ik het zie.

Volgens mij is het juist belangrijk dat ook bewuste mensen kinderen doorgang geven naar aarde. Bewuste kinderen, of nieuwetijdskinderen, zijn belangrijker dan ooit.

De meeste lichtwerkers hebben het zelf zwaar gehad in de jeugd. Door als bewuste kinderen op te groeien bij onbewuste ouders hebben ze zich onbegrepen gevoeld en was het leven vaak een worsteling.

Hun spirituele gaven als helderziendheid en helder voelen werden over het algemeen niet begrepen, of zelfs ontkend. Ook het feit dat nieuwetijdskinderen de werkelijkheid heel anders ervaren dan hun gezinsleden kan leiden tot lastige situaties, en diepe gevoelens van niet goed genoeg zijn.

Na een lange worsteling was er dan eindelijk het ontwaken op latere leeftijd…
Alle conditionering en trauma van de jeugd moest vervolgens nog opgeruimd worden.
De hersenspoeling van de Matrix diende stukje bij beetje te worden opgeschoond.

Pas daarna ontvouwde zich langzaam de zielsmissie.
Een lange en zware weg voor de meeste lichtwerkers.
Een leerzame weg ook, natuurlijk, maar ook pijnlijk, verzwakkend en tijdrovend.

Kinderen die bij bewuste ouders geboren worden hebben dat niet. Ze worden meteen begrepen en gesteund in hun lichtwerk.

Niet dat bewuste ouders geen fouten maken trouwens. Ook deze kinderen hebben voldoende op te ruimen als ze volwassen zijn 
Alleen zijn ze zich daarvan bewust.

Spiritualiteit wordt ze met de paplepel ingegoten en ze worden in hun wijsheid en spirituele gaven erkend en zelfs gestimuleerd. Hun ouders helpen ze bij het vinden van hun zielsmissie.

Deze kinderen hoeven niet meer te ontwaken. Ze zijn en blijven wakker. Daarom is het voor hun veel makkelijker zich aan hun lichtwerkersmissie te wijden.

Zij kunnen zich van jongs af aan al inzetten voor de mensheid, de natuur en de Moeder Aarde. Zij zijn niet betoverd door de hersenspoelingen van de Matrix, maar kijken meteen al dwars door alle illusies heen.

Zij zijn vrij om het verschil te maken op aarde.

Het is aan ons ze te steunen en te begeleiden. Niet wij, maar zij zijn degenen op wie we al die tijd gewacht hebben.

De komende zeven generaties!
Robert Bridgeman 

Read More

Word je als lichtwerker geboren?

Word je als lichtwerker geboren? Hoeveel zijn er in Nederland? En wat is nou precies de missie van lichtwerkers? Allemaal vragen die bij jullie leven, merken we. Dus hoog tijd om Robert Bridgeman, spiritueel leraar, auteur én lichtwerker, aan het woord te laten. Hij heeft alle antwoorden voor jullie!

De missie van lichtwerkers is: het begeleiden van de transitie naar de Nieuwe Aarde.

Wat is een lichtwerker?

Simpel gezegd zijn lichtwerkers oude en ervaren zielen die incarneerden als mens om Moeder Aarde en de mensheid te ondersteunen in de bewustzijnsshift van dit moment. Onze planeet maakt een overgang van de derde naar de vijfde bewustzijnsdimensie en verder. Dit zijn geen plaatsen, maar trillingen. Hoe hoger de trilling, hoe dichter bij de Bron van alles, hoe bewuster en hoe meer liefde en licht.

Omdat de aarde deze beweging maakt, kan de mensheid niet anders dan meebewegen. Wij zijn tenslotte voor een deel de aarde: in de tijdelijke vorm van een mens. De vijfde dimensie wordt ook wel de Nieuwe Aarde genoemd. Dit is een wereld van bewuste mensen die vanuit het hart leven, in harmonie met zichzelf, elkaar, de natuur en de aarde. En om bij dit transitie-proces te helpen, zijn er dus lichtwerkers.

Hoe word ik een lichtwerker?

Lichtwerkers hebben een hoge trilling bij hun geboorte. Je kunt dan ook geen lichtwerker worden tijdens je leven – je bent als lichtwerker geboren! Het is geen keuze om er eentje te zijn. Vaak vergeten lichtwerkers in eerste instantie dat ze met een missie op aarde zijn. Ikzelf ontdekte pas op mijn 29ste dat ik er eentje ben. In mijn jeugd was ik op zoek naar de zin van het leven, maar op volwassen leeftijd moest ik helemaal niets hebben van spiritualiteit. Ik was allergisch voor woorden als energie en meditatie.

Wat zijn de kenmerken van een lichtwerker?

De gemiddelde lichtwerker voelt zich vaak anders dan de omgeving. Lichtwerkers zijn individualisten en hebben bijna allemaal een soort heimwee naar huis. Ze voelen zich een ‘vreemde’ op aarde. De meeste lichtwerkers hebben levens op andere planeten gekend en zijn hier met een duidelijke missie. En als die is afgerond, mogen ze weer naar huis. Maar of dat in dit leven of een volgend leven is, weten ze niet.

Een ander kenmerk van lichtwerkers is dat ze niet goed tegen autoriteit en hiërarchie uit ego kunnen. Dit ‘verzet’ uit zich al vaak in de jeugd richting ouders, onderwijzers en werkgevers. Ook zijn lichtwerkers vaak geboren hulpverleners. Velen vind je in de zorg. En de enorme groei van het aantal coaches in de wereld heeft alles te maken met het toenemende aantal ontwaakte lichtwerkers. De meeste lichtwerkers zijn zachtmoedig, hebben een goed ontwikkelde empathie en zijn hooggevoelig. Deze en nog meer kenmerken vind je terug in het boek ‘Gesprekken met Jeshua’ van Pamela Kribbe.

Wat is de valkuil van een lichtwerker?

De empathie van lichtwerkers richt zich vaak op alle levende wezens, dus ook op dieren, bomen, planten… De gemiddelde lichtwerker is enorm begaan met de aarde en alles wat erop leeft. Dat is niet vreemd als je z’n missie kent: het begeleiden van de transitie naar de Nieuwe Aarde. Nadeel van die empathie is dat veel lichtwerkers makkelijk emoties en sensaties van anderen oppikken. Als ze niet getraind zijn in het loslaten daarvan, kan dat tot emotionele en fysieke problemen leiden.

Zijn lichtwerkers speciale mensen?

Niet alle lichtwerkers vinden de term lichtwerker een fijne omschrijving. Dit komt door de connotaties die mensen met het woord kunnen hebben. Dat lichtwerkers zich beter voelen dan anderen bijvoorbeeld… Natuurlijk zijn er lichtwerkers die ‘spiritueel ego’ hebben, maar de meesten beseffen echt wel dat ze een dienende rol naar de planeet en mensheid hebben. Wel kan het lastig zijn om ontwaakt te zijn. Het wordt weleens omschreven als nuchter zijn op een feestje waar iedereen dronken is. Je bent niet meer of minder, maar wel heel anders.

Welke beroepen zijn geschikt voor lichtwerkers?

Je kunt de beroepen van lichtwerkers globaal in enkele categorieën verdelen. Veel lichtwerkers stoppen na hun ontwaken met hun baan of bedrijf en gaan een andere kant op. Natuurlijk niet allemaal. Er zijn gelukkig ook veel lichtwerkers die ervoor kiezen om hun baan te houden. Zij verlichten bedrijven en instellingen van binnenuit.

Lichtwerkers die als zelfstandige werken, kiezen opvallend vaak voor een van de volgende zes rollen. Er zijn de Boodschappers: de sprekers, trainers en schrijvers. Je hebt de Genezers: de coaches, psychologen, therapeuten, energiewerkers en healers. De derde groep bestaat uit de Alchemisten: onderzoekers, wetenschappers en waarheidsvinders. In groep vier vind je de Activisten: de natuurbeschermers, vrijwilligers in bijvoorbeeld vluchtelingenkampen en demonstranten. Vervolgens heb je de Artiesten: de zangers, dansers en muzikanten. En tot slot de Organisatoren: de netwerkers, financiers, ondernemers, web-specialisten en regelaars. Vaak zie je dat lichtwerkers meerdere, soms alle, categorieën bestrijken.

Hoeveel lichtwerkers zijn er?

Er zijn meer lichtwerkers op aarde dan je zou denken! Alleen al in Nederland zijn er naar schatting meer dan een miljoen. Toen ik onlangs met een groep teachers het Facebook-platform ‘Van 3D naar 5D’ oprichtte, hadden we in de eerste maand méér dan 500.000 bezoekers. Het heet nu trouwens ‘Studio New Earth’. Het zegt best veel dat een spiritueel non-profit platform zoveel mensen trekt.

Langzaam maar zeker organiseren lichtwerkers zich beter. Ze zoeken verbinding met elkaar. Wereldwijd ontstaan steeds meer bewustzijnscentra en die centra verbinden zich met elkaar tot een 5D-netwerk. Ook in Nederland zijn netwerken zoals het Amsterdamse Wise Tribe van Tijn en Binkie Touber. Ook is er een groeiend aantal online bijeenkomsten en conferenties.

Je ontdekt dat je een lichtwerker bent… en dan?

Steeds meer lichtwerkers durven uit te komen voor hun spiritualiteit. Ik noem deze tijd weleens de grote coming out van lichtwerkers. Dat gaat niet altijd over rozen. Veel lichtwerkers hebben heftige spirituele vorige levens gekend, waarin ze als slachtoffer, maar ook als dader vreselijke dingen hebben meegemaakt. Veel ontwakende lichtwerkers gaan dan ook de eerste jaren een pijnlijk transformatieproces door, waarin ze hun duistere karma en oude pijnen opschonen. Vervolgens draait de spirituele ontwikkeling van lichtwerkers vooral om het verhogen van hun trillingsniveau.

Hoe verloopt het ontwaak-proces van een lichtwerker?

Ik vergelijk het ontwaak-proces van een lichtwerker weleens met dat van Harry Potter. Schrijfster J.K. Rowling is ook een lichtwerker in mijn optiek… Eerst ontdekt Harry dat hij geen normaal mens, maar een tovenaar is. Er gaat een wereld voor hem open! Vervolgens blijkt dat er in die wereld zowel lichte als duistere tovenaars zijn. Het is niet allemaal koek en ei. Zo is het ook in lichtwerkers-land. Je komt er witte magie tegen, maar ook zwarte magie. Het is echt aan jou om je weg te vinden. Gebruik je innerlijk kompas.

Is er een opleiding voor lichtwerkers?

Er bestaan géén opleidingen tot lichtwerker. Maar er zijn wel opleidingen speciaal voor lichtwerkers. Er zijn vele methoden om je trillingsniveau te verhogen. De ene lichtwerker zweert bij meditatie, de andere bij ayahuasca, de derde bij channelings en de vierde doet het allemaal. Belangrijk punt is wel het transformatieproces van bijvoorbeeld oude trauma’s, beperkende overtuigingen en karma uit andere levens. Als lichtwerkers zich alleen op het licht richten en het duister laten zitten, wordt dit een spirituele bypass genoemd.

Wat doet een lichtwerker?

Onze planeet maakt een overgang van de derde naar de vijfde bewustzijnsdimensie en verder. De missie van lichtwerkers is: het begeleiden van de transitie naar de Nieuwe Aarde. Een wereld waarin we vanuit liefde en harmonie samenleven. Iedere lichtwerker vervult deze missie op zijn of haar eigen unieke manier. Er bestaat niet één vorm van lichtwerk. Lichtwerkers zijn gewoon mensen, dus ze hebben allemaal verschillende ideeën, visies en invalshoeken die kunnen botsen.

De meeste lichtwerkers houden zich bezig met het lijden in de wereld. Ze schijnen licht op het duister om het te transformeren. Waar je aandacht op richt, dat groeit, zegt men. Dat is tot op zekere hoogte waar. Aandacht vanuit bewustzijn en liefde transmuteert datgene waar het op gericht wordt. Lichtwerkers vragen bijvoorbeeld aandacht voor vluchtelingenkampen, de bio-industrie of bepaalde complotten. Niet vanuit strijd of angst, maar vanuit liefde en een verlangen naar een wereld in harmonie.

 

Geschreven door Robert Bridgeman op InspirerendLeven.nl

Read More

Waar blijven ze toch? (Paravisie artikel)

Het is inmiddels 2021 en ze zijn er nog altijd niet. Reikhalzend staan talloze mensen elke dag weer uit te kijken naar de landing van UFO’s op aarde. In 2012, toen velen het einde der tijden vermoedden, stonden er bijvoorbeeld honderden mensen op de berg Bugarach, hier vlak bij ons huis in Katharenland. Er stond een heel mediacircus omheen die wel wilden zien of er buitenaardse voertuigen zouden landen. Misschien zouden de believers op de heilige berg wel meegenomen worden naar andere planeten. Er gebeurde niets…

Waar blijven ze toch? Onze verder geëvolueerde broeders en zusters uit de ruimte? Laten ze ons in de steek? Hebben ze het op een akkoordje gegooid met onze overheden om zich niet te laten zien? Toch worden ze gezien. In 2020 kwam er bij het UFO Meldpunt Nederland een recordaantal meldingen binnen van onbekende objecten in de lucht. Ook hier in de Pyreneeën waar ik woon zie je op een beetje heldere sterrenhemel talloze objecten die niet in een rechte baan vliegen zoals satellieten en vliegtuigen, maar snelle bewegingen maken. Vaak enkelingen, soms meerderen die in formatie vliegen. Maar nog geen UFO landde in onze achtertuin.

 

Waarom zijn er die honderdduizenden ooggetuigenverklaringen van mensen die UFO’s zagen. Van mensen die ontvoerd werden door buitenaardse wezens voor experimenten? Waarom zijn er zoveel Amerikaanse militairen die op lanceringsbases voor kernraketten werkten die onder ede hebben verklaard UFO’s te hebben gezien? Zoveel piloten die hetzelfde verklaren? Waar komt de inspiratie vandaan voor boeken als UFO’s bestaan gewoon van de Nederlandse wetenschapper Dr. Ir. Coen Vermeeren? Of het Disclosure project van de Amerikaan Steven M. Greer? Terwijl ze maar niet lijken te willen landen en onze wereldleiders de hand willen schudden? Volgens een grootschalige studie van het Ames Research Center van NASA in Californië zijn er alleen al in onze Melkweg meer dan vijf miljard aarde-achtige planeten. Dan kan het niet zo zijn dat wij de enigen in het Heelal zijn, toch? Iedereen die er een beetje onderzoektijd in steekt komt tot dezelfde conclusie: UFO’s bestaan en zijn talrijk. Maar landen doen ze niet, waar blijft het first contact…?

 

Het antwoord? Ze zijn allang geleden geland. Al heel erg lang geleden. Lang voordat de mensheid 200.000 jaar geleden werd gecreëerd (door buitenaardse rassen) waren ze er al. De Annunaki, de Reptillianen, de Pleiadiers, de Lyrans, de Arcturianen, de Syrianen en vele andere rassen. Toen de mensheid op het toneel verscheen werden deze aliens onze goden. Onder andere de Egyptische-, Noorse-, Griekse-, Keltische-, Hindoeïstische- en Zuid Amerikaanse goden waren allemaal buitenaardse wezens die zodanig veel verder waren geëvolueerd dat ze aanbeden werden door de mens. In Genesis, het eerste Bijbelboek, wordt aan de Christelijke god gerefereerd met de Elohim. Hetgeen vertaald wordt als meerdere goden. Later is dat omwille van politieke agenda’s teruggebracht naar één god. Jahweh werd verward met de oorspronkelijke Bron en nam diens plaats in op Aarde, onder zijn uitdrukkelijk bevel geen andere goden te aanbidden dan hem (hetgeen alles zegt). De buitenaardse ‘goden’ hebben een enorm grote rol gespeeld in het ontstaan, evolueren en vervallen van beschavingen door onze geschiedenis. En dat doen ze tot op de dag van vandaag.

 

Onze maatschappij wordt helemaal in de top aangestuurd door buitenaardse rassen uit de vierde dimensie zoals (Draco) Reptillianen en Greys. Onzichtbaar voor de mens, dien zich in de derde dimensie bevindt, delen ze de lakens uit en besturen via een menselijke elite de wereld. Ze hebben er geen enkel belang bij doorzien te worden door de rest van de mensen en zijn niet van plan ergens te gaan landen. Liever blijven ze in de schaduwen actief. Al sinds de val van Atlantis, zo’n 13.000 jaar geleden is dit het geval. Sinds 2012 leven we echter in een nieuwe periode. De wereld ascendeert in hoog tempo. Onze trilling verhoogt. Omdat de as van Moeder Aarde steeds dichter naar het hart van de Melkweg draait komt de planeet en daarmee alles en iedereen die in en op haar leeft in een steeds hogere bewustzijnsdimensie. We laten de derde dimensie van de afgelopen drieduizend jaar los en klimmen, via de vierde, op naar de vijfde, zesde, zelfs dertiende dimensie (die laatste duurt nog wel even). De buitenaardse rassen uit de vierde dimensie worden ineens zichtbaar voor steeds meer mensen. Hun onderdrukkingsmechanismen ook, met alle gevolgen van dien. De mensheid komt in opstand en laat ze los.

 

Langzaam maar zeker komen we in trilling weer dichter bij de Galactische, humanoïde, broeders en zusters uit de hogere dimensies. De Arcturianen, de Pleïadiers, de Syrianen, de Lyrans, de Andromeanen en talloze andere rassen die ons welgezind zijn. Samen vormen zij de Galactische federatie. Ze zijn géén goden en we hoeven ze niet te aanbidden, we mogen van ze leren en met ze samenwerken. Voor hen waren we moeilijk bereikbaar de afgelopen paar duizend jaar door de lage bewustzijnstrilling van de derde dimensie. Hierdoor hadden de vierde dimensiewezens vrij spel, maar nu is dat anders. Doordat steeds meer mensen een 5D+ bewustzijn bereiken, en daarmee de derde en vierde dimensie achter zich laten, zijn er ook steeds meer wereldburgers die met deze hoogontwikkelde wezens kunnen communiceren. Waar vroeger slechts een enkel orakel kon communiceren met de “goden”, zijn er tegenwoordig talloze mediums, healers, lichtwerkers, channelaars en anderen die communiceren met onze buitenaardse vrienden. Steeds meer mensen spreken het zogenaamde Lichttaal, hetgeen een verzamelnaam is voor talloze oude talen en buitenaardse talen zoals Pleiadisch, Syriaans en Arcturiaans. We kunnen allemaal contact met ze maken. Ze zijn overal om ons heen en staan te springen om ons te helpen in ons ascentieproces. De gebeurtenissen op Moeder Aarde van dit moment hebben de uitgesproken interesse van alle humanoïden in deze Melkweg en daarbuiten. Ons lot is verstrengeld met hun lot. Het duurt niet lang meer en ons collectief bewustzijn wordt zodanig dat we ze in levenden lijve kunnen gaan ontmoeten. Ondertussen zijn ze al duizenden jaren lang bezig om te doen wat ze kunnen om ons te helpen. Ze grepen in bij potentiele planetaire catastrofes zoals atoombom-ontploffingen. Ze monitoren militaire bases om te voorkomen dat er bijvoorbeeld kernraketten naar andere landen afgeschoten worden. En ze helpen met het neutraliseren van 5G en vaccinatie-effecten. Onze Galactische vrienden communiceren met ons via graancirkels, channelaars en galactische downloads. Het is hun duidelijk waarneembare aanwezigheid, in combinatie met de bewustzijnsgroei van de mensheid, die me positief stemt over ons collectief lot. We worden als mensen zelf volwassen in de vijfde dimensie en krijgen de tips & trucs van onze grotere broers en zussen om de rommel die we in de derde dimensie hebben aangericht op te ruimen.

 

Auteur: Robert Bridgeman

Uit Paravisie Magazine, editie juni 2021. Verkrijgbaar via deze link.

 

Read More

5 tips bij het loslaten van dierbaren die niet resoneren

5 tips bij het loslaten van dierbaren die niet resoneren met de ontwaakte jij…

We raken allemaal mensen kwijt gedurende het ontwaakproces.
Soms is het wakker worden een hele eenzame ervaring…
Familieleden waarmee je niet meer resoneert…
(En zij niet meer met jou).
Vrienden die je niet meer begrijpen…
(En jij hen niet).
Ze laten los.
Sommige dierbaren zullen je zelfs belachelijk maken, of je aanvallen.
We hebben er allemaal last van.
En eerlijk is eerlijk, fijn is het niet.
Ik ben ook al heel wat mensen kwijtgeraakt.
En ik heb ook aardig wat oude vrienden losgelaten.
Soms heel pijnlijk…
 
Het goede nieuws is dat je er nieuwe vrienden voor terug krijgt.
🌹Vrienden die beter resoneren met wie je diep van binnen bent.
🌹Vrienden die ook op het pad van ontwaken zijn.
🌹Vrienden die jou begrijpen en jij hen.
🌹Vrienden waarmee je al vele levenslang optrekt.
 
Je voelt het bij de eerste kennismaking.
De diepe verbondenheid…
Alsof je elkaar altijd al gekend hebt (en dat is ook zo).
 
🌹Vrienden waarmee je zielsafspraken hebt gemaakt.
Om elkaar in dit leven weer te vinden.
Het oude maakt plaats voor het nieuwe.
Het oude dient echter wel eerst losgelaten te worden, voordat het nieuwe zich kan aandienen…
Dat kan heel kwetsbaar en angstig voelen.
Je laat iemand los, terwijl je nog niet weet wie er voor terug komt… dat vraagt vertrouwen.
 
Het is een Universele wetmatigheid:
🕊De pijnlijke loslaatprocessen gaan vooraf aan de gezegende herenigingen.🕊
Probeer mensen die loslaten daarom niet vast te grijpen, maar laat ze gaan…
5 tips bij het loslaten:
1. Vergeef ze en vergeef jezelf.
2. Transformeer de energetische banden, haken en verbindingen tussen jullie.
3. Verbreek de karmische contracten die je met ze hebt en neutraliseer jullie karma.
4. Vul de ruimte tussen jullie met zoveel licht dat er geen negativiteit meer kan zijn.
5. Wees dankbaar voor wat jullie samen hadden…
 
En ga vervolgens verder op je pad.
Vertrouw het proces…
 
Andere mensen, die nog beter bij je passen, zullen hun plek innemen in jouw leven.
 
X Robert Bridgeman

Read More

3D of 5D, het is een keuze

3D, of 5D

Het is een keuze…

Beide bewustzijnsdimensies bestaan naast elkaar.

Ze bewegen echter steeds verder uit elkaar.

En het verschil tussen angst en liefde wordt steeds groter. En neemt toe, tot ze over X periode bij elkaar komen.

Waar je ook kijkt: in duizenden jaar oude Kabbalistische profetieën, in Hindoeïstische profetieën, in voorspellingen van Noord- en Zuid Amerikaanse Indianen. Ze zeggen los van elkaar allemaal hetzelfde…

Er zijn meer dan 20 (duizenden jaren oude) profetieën bekend die de opkomst van de Nieuwe Aarde voorspellen in deze tijd.

Een deel van de mensheid blijft in het oude aarde-bewustzijn en gaat nog verder de richting van de angst, onderdrukking en controle in. Deze mensen zijn “ingeklikt” op de 3D Matrix rond de aarde.

Dit is een werkelijkheid die richting de destructie van de aarde en de totale onderdrukking van de mensheid beweegt.

Een ander deel kiest voor de Nieuwe Aarde en de richting van liefde, vrijheid en zelfbeschikking. Deze mensen zijn “ingeklikt” op de Christusbewustzijnsmatrix (5D) die iets verder om de aarde geïnstalleerd is.

Dit is een werkelijkheid waarin de mens leeft vanuit het hart in kleinere, regionale en zelfvoorzienende community’s.

Dankzij de vrije wil kan ieder mens op ieder moment kiezen in welke dimensie hij of zij wil leven.

5D is niet beter dan 3D. Niet hoger, of lager. Maar een andere frequentie.

Uiteindelijk komen deze twee werelden bij elkaar in het Nieuwe bewustzijn. Of je nu de weg van de angst kiest, of de weg van de liefde. Aan het einde van de weg gaat de gehele mensheid naar de Nieuwe Aarde. Een kwestie van tijd.

Aan ons lichtwerkers de schone taak zoveel mogelijk mensen bewust te helpen worden van het feit dat ze een keuze hébben. Voor de meeste mensen is dat totaal onbekend.

Meer weten? Lees 2044 Het mysterie van de vijfde dimensie

Nb: alle 13 bewustzijnsdimensies van deze “dimensieoctaaf” zijn altijd in ieder mens aanwezig.

Read More

De NAZCA lijnen

Toen ik een jaar of 19 was, vloog ik met twee vrienden in een vier persoons Cessna vliegtuigje over de NAZCA lijnen in het Zuiden van Peru. Het toestel had haar beste tijd gehad en rammelde een beetje. Ik herinner me de positieve spanning die dat met zich meebracht. Maar het uitzicht was het meer dan waard… We keken rijkhalzend naar beneden om de eeuwenoude lijnen en geogliefen te aanschouwen. Er waren dierenvormen zoals een spin, een aap en een lama. Maar ook geometrische vormen, spiralen, bloemen en… een poppetje dat veel weg heeft van een marsmannetje (foto). Nou ja, poppetje. Sommige tekeningen zijn 200 tot 400 meter groot en 30 centimeter diep. De Nazca lijnen werden in 1920 herontdekt door een overvliegend vliegtuig. Het hele gebied is 800 km2 groot. De lijnen werden ergens tussen 200 en 900 na Christus vervaardigd denken wetenschappers. Het gebied wordt echter al meer dan 10.000 jaar bewoond, dus ouder zou ook kunnen. Maar hoe hebben de Nazca indianen destijds deze enorme vormen gemaakt zonder vliegtuigen en satelieten? En vooral waarom? Er gaan verschillende theorieën rond over de vervaardiging. Een ervan is dat de indianen luchtbalonnen gehad zouden hebben. Een andere is dat ze aan de hand van schaalmodellen de lijnen trokken. En waarom? Was het om spirituele redenen? Of was het een ingenieus watersysteem om de tuinen van de Nazca te irrigeren? Waren het portals? Of landingsplaatsen voor ruimteschepen? Niemand weet het zeker. Je begrijpt dat mijn favoriete theorie is dat de lijnen á la graancirkels door, of in samenwerking met, buitenaardsen gemaakt zijn. Het marsmannetje doet in elk geval lekker mee met deze theorie. Ik heb hem met mijn eigen ogen aanschouwd en herinner me de verwondering die ik had toen. En nog steeds… Of dat waar is? Geen idee. Oordeel zelf maar. Op

Gaia.com kom ik net deze serie tegen.

Read More

Waarom complottheorieën niet tot angst hoeven te leiden

Gisteren had ik een mooi gesprek met een vriend.

Zijn mening is dat complottheorieën tot angst leiden en daarom niet gedeeld moeten worden door ontwaakte mensen.

Ik ben het daar niet mee eens…

Natuurlijk ligt de hoofdfocus van iedere lichtwerker op het ontstaan van de Nieuwe Aarde.

We richten ons op wat we wél graag willen, de overgang van het bewustzijn van de mensheid van de derde dimensie van angst, naar de vijfde dimensie van liefde.

(Natuurlijk reizen we in feite niet. Alles is er al. We zijn multidimensionale uitdrukkingen van de Bron die alom tegenwoordig zijn. Van 3D naar 5D is slechts een concept om een ontwikkeling te duiden).

Daarnaast echter hebben we een verantwoordelijkheid om het lijden dat we waarnemen op aarde te duiden.

Waar je aandacht op richt groeit.

Maar waar je hoog bewustzijn op richt transmuteert.

Dat wil zeggen dat het wordt omgezet in een hogere frequentie zoals liefde.

En dat is een belangrijk deel van onze spirituele missie op aarde.

Het onlicht omarmen en omzetten in liefde, licht en compassie.

Zowel in onszelf, als in de wereld.

De Aarde en de mensheid maken een transitie van de derde dimensie van angst, naar de vijfde dimensie, de eerste werkelijke liefdesdimensie. Van daaruit gaan we verder tot en met de dertiende dimensie. Dat kan nog duizenden jaren duren, maar kan ook heel snel gaan ik deze magische tijd.

Onlicht houdt ons in 3D.

Zo simpel is het.

Daarom mag het getransformeerd worden in licht.

En dat kunnen we alleen met z’n allen doen.

daarvoor is het zo belangrijk dat we mensen vertellen waar er bewustzijn op gericht mag worden.

Kijk, als je woede, angst, of onmacht op een duister veld richt dan maak je het alleen maar sterker.

Maar liefde en licht verandert het juist.

En zeg nou zelf…

Als ik tegen jou zeg dat de gebouwen in Amerika nooit zo totaal vernietigd kunnen zijn door twee vliegtuigen en dat een derde gebouw waar geen vliegtuig invloog ook in elkaar zakte. En dat die gebeurtenis wel heel mooi uitkwamen voor de inval in Irak en om een aantal lopende problemen te verduisteren…

Roept dat dan op tot angst?

Of tot interesse en verwondering?

Als ik je vertel dat er 50 hectare oerwoud per minuut verdwijnt. Waardoor talloze diersoorten uitsterven en oorspronkelijke indianenvolken ontheemd worden. Dat die indianen en andere activisten vermoord worden wanneer ze opstaan (duizenden vermoorde mensen inmiddels) en dat de corruptie hierachter tot diep in de Nederlandse politiek is doorgedrongen, onder andere vanwege de belangen van de bui-industrie.

Roept dat dan op tot angst?

Of tot de wens dit tot op de bodem uit te zoeken en het op te lossen?

Als ik je vertel dan de presidenten Eisenhower en Kennedy beide en public waarschuwden voor de macht van het Amerikaanse Militaire industriële complex en dat deze kracht waarschijnlijk achter de moord op Kennedy zat,

Roept dat dan op tot angst?

Of tot interesse en inzicht?

Als ik je vertel dat er honderdduizenden kinderen per jaar wereldwijd verdwijnen in de handen van satanische pedofielenorganisaties die hun geadrenaliseerde bloed gebruiken om zelf sterker en jeugdiger door te worden,

roept dat dan op tot angst? Of compassie voor die kinderen en de wens daar iets aan te doen?

Als ik jou vertel dat de elite achter het World Economic Forum de macht in de wereld probeert te grijpen en de Corona crisis daarvoor misbruikt. Dat diezelfde 1% elite zichzelf al honderden jaren schaamteloos verrijkt (ten koste van de armen) en met name de afgelopen decennia zelfs 90% van alle vermogen op aarde naar zich toegetrokken heeft…

Roept dat dan op tot angst?

Of tot verontwaardiging, compassie voor de armen en het verlangen te doen wat je kunt om dit te stoppen?

En als ik je nou vertel dat de gehele aandelen markt door twee partijen wordt gedomineerd, Blackrock en Vanguard, die aandelen hebben in alle mediabedrijven, farmaceutische bedrijven, de voedingsindustrie, de banken, de automobielindustrie de wapenhandel en de olie-industrie.

Roept dat dan op tot angst?

Of tot interesse om hier meer van te weten en er iets aan te doen?

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik stel overigens niet dat bovenstaande theorieën waarheid zijn. Zoals altijd: geloof niets van wat ik schrijf, onderzoek het zelf.

Complottheorieën roepen niet op tot angst, maar tot een gezond wantrouwen.

En met name een diep verlangen te doen wat je kunt om de situaties erachter op te lossen.

Wat er wel kan ontstaan zijn gevoelens van onmacht. Wie ben ik om hier iets aan te doen? Wat kan ik doen?

Totdat het besef komt dat je niet alleen bent. En dat liefde en licht een enorme kracht hebben als je ze met een hele grote groep mensen op een complotveld richt.

Er zijn zoveel stichtingen, bewegingen en groepen waar je je bij aan kunt sluiten. Samen staan we sterk.

Er zijn natuurlijk complotten die mijn pet ook te boven gaan. Ik weet te weinig van bijvoorbeeld de platte- aarde theorie om er iets van te vinden. Ook de berichten over een geënsceneerde invasie van buitenaardse machten kan ik nog niet goed interpreteren. Komt er een schijnaanval met door mensen gemaakte ruimteschepen en hologrammen? Of komen er vriendelijke volkeren en worden we alvast geconditioneerd ze als vijand te zien?

Maar dat maakt niet dat ik ze afschiet, of er bang van wordt. Elk geintje is een seintje en waar rook is is vuur.

Het roept interesse bij me op om te onderzoeken wat ik er van vindt.

Toen ik dertien jaar geleden ontwaakte leerde ik als een van de eerste dingen dat er een geheime regering is die achter de schermen de mensheid manipuleert. Dat er krachten zijn die de mensheid doelbewust in de derde dimensie willen houden is algemeen bekend in spirituele kringen. Al sinds mensheigenis.

Dat de spirituele wereld en de rechtse politieke partijen, los van elkaar, dezelfde complotten zien is niet verwonderlijk.

Wat in Nederland rechts is, is naar Amerikaanse standaarden gewoon links.

Linkse partijen in Nederland geloven in de officiële complottheorieën.

Dat 9/11 een terroristische aanval was bijvoorbeeld.

Of dat het WEF oprecht de wereld wil verbeteren.

Links dient de belangen van de 1% elite zonder het zelf in de gaten te hebben.

Dus de tegenhangers, “rechts” geloven het tegengestelde.

Moeilijker is het niet.

Dat nu blijkt dat de rechtse politiek het in deze bij het juiste eind heeft volgens eeuwenoude spirituele inzichten, maakt spirituele mensen niet ‘rechts’.

Dat ontwaakte mensen zich hebben laten verleiden rechts te stemmen, bij gebrek aan alternatief, maakt spirituele mensen nog niet rechts.

Spiritualiteit staat los van politiek en links en rechts zijn de vleugels van dezelfde vogel.

Dat rechts ziet wat de spirituele wereld al heel lang weet maakt ons niet rechts.

Spirituele mensen hebben bijvoorbeeld helemaal niets met fascisme, antisemitisme en populisme. Het tegenovergestelde is waar.

De mensheid gaat als collectief van de derde dimensie van angst, macht en onderdrukking, naar de vijfde dimensie van liefde en wijsheid.

We “reizen” nu door de vierde dimensie. In deze dimensie gaan we de onderdrukkingsmechanismen in de derde dimensie steeds beter doorzien, maar we zijn nog niet in het hartsbewustzijn van de vijfde dimensie.

Dat heeft nog tijd nodig.

Wanneer we eenmaal collectief in de vijfde dimensie zijn zullen er geen complottheorieën meer bestaan. Deze zijn een vierde dimensiefenomeen en het onlicht waar ze naar verwijzen lost op in de vijfde dimensie.

Tot die tijd blijven wij onze liefde sturen naar de gevangen kinderen. Naar de mensen die zich inzetten voor disclosure, naar mensen in vluchtelingenkampen, naar onderdrukte volkeren als de Tibetanen en de indianen. En vooral ook naar alle “daders” in de wereld.

Complottheorieën betekenen dat er iets te onderzoeken valt.

Niet dat er iets is om bang voor te zijn.

Het vraagt een open hart en een liefdevol vertrouwen om complotten met interesse tegemoet te gaan.

Het is zo essentieel niets af te doen als onzin en niets te blokkeren.

De mensheid kan niet anders dan complotten ontdekken en doorzien de komende jaren, dat hoort bij de universele beweging waar we nu inzitten.

Verwonder je over deze magische reis en alles wat nu aan het licht komt.

In de vijfde bewustzijnsdimensie straks komt ALLES aan het licht.

Ik wens je een fijne tijd toe met veel verwondering en compassie.

X Robert

 

Read More

Mensen willen belazerd worden

Heel lang geleden deed ik een korte marketingopleiding NIMA-A aan de hogeschool in Zwolle.
Ik herinner me hem nog goed. Eind dertig, charmant, goed smart casual gekleed, scherp gekapt. Rolf heette hij als ik me niet vergis.
 

De marketingleraar

Hij was het toonbeeld van een wereldwijze, trendgevoelige man. Arrogant tot op het bot. Hard moest hij lachen toen verschillende (volwassen) studenten geen idee hadden wie of wat Oger was (de luxe maatpakken winkel aan de PC Hoofdstraat). Als je niet wist wat Oger was, zei dat meer dan genoeg over je, vond hij. Hij lachte dan wat smalend en keek je niet meer aan. Hij leerde ons over marketing. Dat de oorsprong van dat begrip heel lang geleden lag in Market-Getting. Naar de markt gaan om je producten aan te prijzen. Toen keek hij mysterieus…
 
Hij stond op het punt zijn grootste inzicht te delen en zei: “Mensen willen voor de gek gehouden worden, dat is het geheim van marketing”.
 
Ik weet nog dat ik hem dat hoorde zeggen en er heel veel kwartjes vielen.
Dus dát dachten marketeers. Dat mensen voor de gek gehouden willen worden.
Ik maakte bezwaar, legde uit dat ik het anders zag. Hij wuifde het weg en keek me niet meer aan.
Ik begreep duidelijk niet hoe ‘het’ werkte. Een untermensch was ik in zijn ogen.
 
En sindsdien valt het me op dat veel marketeers inderdaad lijken te denken dat mensen voor de gek gehouden willen worden.
🤔In de voedingsindustrie betaal je steeds meer terwijl de inhoud steeds minder wordt. Weet je nog hoe vol een zak paprikachips vroeger zat?
🤔Gezonde ingrediënten in producten werden vervangen voor goedkope vervangers. Terwijl de prijzen alleen maar hoger worden.
🤔De farmaceutische industrie maken mensen angstig om onnodige vaccins te kunnen verkopen.
🤔Verzekeraars gebruiken dezelfde angst om overbodige verzekeringen te slijten.
🤔Sociale media giganten weten precies hoe ze hun klanten verslaafd moeten houden aan hun platform.
 
Er wordt ons door aanhoudende reclames een plaatje voorgespiegeld van de perfecte mens die het perfecte leven leidt en de producten die daar dan bij horen kun je vervolgens bij hen kopen…
 
En dan heb ik het nog niet over de steeds korter wordende levenscyclus van producten en de enorme impact op het milieu van al dat afval…
 
Ik begrijp de traditionele marketeers niet zo goed…
Ze verkopen en verkopen en realiseren zich niet wat hun footprint is.
 
👉Al die spullen die veel te snel tot afval worden
👉Al die ongezonde producten die mensen ziek maken
👉Al die illusies die mensen teveel laten betalen
👉Al die plastic verpakkingen
👉Al die vervuilende productiemethoden
 
Waarom zou je er in vredesnaam aan mee willen werken? Eigenlijk is het toch gewoon een vorm van oplichting?
 
“YOU CAN FOOL SOME PEOPLE SOMETIMES, BUT YOU CAN’T FOOL ALL THE PEOPLE ALL THE TIME” zong Bob Marley
 

De Boeddha leerde ons de 8 Stappen naar verlichting

‘Het juiste levensonderhoud’ is een belangrijke stap daarin. Mensen oplichten is nu niet bepaald het juiste levensonderhoud lijkt me…
 
Natuurlijk ligt er ook een rol bij de consument die zich laat oplichten. En die alles voor een prikkie lijkt te willen. Maar besef wel dat diezelfde marketeers die mensen hebben geconditioneerd in dat gedrag. En dat elke dag weer doen.
Marketing is een wetenschap geworden. De wetenschap van het manipuleren en beïnvloeden van mensen om te doen wat jij wilt. Toen ik 10 jaar geleden in India reisde, werd in bepaalde delen nog geen deodorant gebruikt door de locals. Unilever hing grote posters langs de weg met een barbaars uitziende Indiër die duidelijk zweetplekken had onder zijn armen. Ernaast stonden een paar Westers geklede Indiërs die hun neus ophielden en naar een spuitbus deodorant wezen…
 
Zo werden wij ook ooit geconditioneerd om de eigenlijk totaal overbodige deodorant te gebruiken. Die nog schadelijk is voor je gezondheid ook… (ik gebruik het zelf ook hoor, gaat om het voorbeeld ;)) Ik ken niemand die graag geconditioneerd wil worden om ongezonde dingen tot zich te nemen. Toch zijn we geconditioneerd met aangeleerde verslavingen als chips, sigaretten, snacks, koffie, pizza, patat, alcohol, snoep, frisdrank en cosmetica die niet goed voor ons zijn… We dragen kleding die onder discutabele omstandigheden zijn gemaakt…
 
We rijden auto’s die vervuilen…
We gooien elke week weer vuilniszakken vol plastic weg…
Tja… mensen willen voor de gek gehouden worden toch?
Heb je wel eens gehoord van neuromarketing?
 
Daarbij worden personen onder een hersenscanner gelegd en wordt gekeken wat het kijken van een reclamefilmpje voor effect heeft in de koopcentra in het brein.
Zo weten de moderne marketeers precies hoe ze hun klanten moeten programmeren hún product te kopen.
Mensen willen voor de gek gehouden worden…
En als je dat niet wil, kijk dan geen reclame filmpjes.
Nooit.
Je wordt er hoe dan ook ingeluisd.
En dat wil je niet.
Niemand wil dat.
Toch?
 
Lieve marketeers,
mensen willen helemaal niet voor de gek gehouden worden. Mensen willen waar voor hun geld. Goede producten tegen een eerlijke prijs.
De consumentenmaatschappij is hopelijk aan zijn einde aan het komen nu steeds meer mensen bewust worden.
Er ontstaan steeds meer eerlijke en bewuste merken die goede en duurzame producten verkopen voor goede prijzen.
Dat mag van mij weer het uitgangspunt in marketing worden.
Met marketing an sich is niets mis.
Ik gebruik het ook, anders zouden er weinig mensen naar mijn opleidingen, events en retraites komen.
Maar doe het wel eerlijk en oprecht.
Marketing kan vanuit liefde en wijsheid.
Mensen willen niet voor de gek gehouden worden.
Mensen willen graag degelijk en duurzaam.
Marketeers die dit lezen,
ik roep jullie op:
Sta op!
 
✊Breng marketing terug naar wat het ooit was. Gewoon je producten naar de markt brengen en aanprijzen.
Zonder manipulatietrucjes.
✊Weiger nog langer de duivel te dienen. Laat je niet langer knechten door targets die erop gericht zijn zoveel mogelijk winst voor je aandeelhouders te maken.
✊Weiger nog langer ongezonde of overbodige shit te verkopen!
✊Weiger mensen te conditioneren om te kopen wat ze helemaal niet nodig hebben!
✊Weiger producten te verkopen die niet duurzaam zijn, of plastic verpakkingen hebben!
 
De macht is aan jullie!
‘NOW YOU HAVE SEEN THE LIGHT, GET UP FOR YOUR RIGHT.’
 
Voor de wereld van de
komende generaties.
Xr🕊

Read More