Category: Blog

Reflecties op de overgang van 2020 naar 2021

REFLECTIES OP DE OVERGANG VAN 2020 naar 2021
Vanuit mijn favoriete plek op Aarde
-de inwijdingsgrot van de Katharen-
wens ik je een magisch, voorspoedig, gezond en liefdevol 2021 toe.
Het voelt fijn woorden van inspiratie met je te delen op deze laatste dag van een bewogen jaar.
Want, wat er ook gebeurt in de wereld en in je leven, voor je Ziel is het allemaal één groot avontuur.
Blijf daarom dichtbij jezelf en vertrouw erop dat je je in de vijfde dimensie en daarboven in het oog van de storm begeeft.
Je zult de orkaan van maatregelen, angst-zaaien, vaccinatieverplichtingen en onderdrukking om je heen zien woeden.
Maar in het oog van de storm is rust en ben je veilig.
Zolang jij je aan het verhogen van je trilling blijft werken en je aan het transmuteren van je eigen duister blijft wijden.
Zal de storm je niet meevoeren en ben je een baken voor anderen.
Vanuit het gezichtspunt van je IK BEN essentie is het leven zelfs een kruimel in een enorme taart.
Het is als een ritje in een achtbaan.
Je hebt er al talloze gehad en zult er nog talloze hebben.
Laat je niet bang maken.
Zolang je vanuit liefde, vertrouwen, verbinding en compassie in het leven blijft staan, kan je niets gebeuren.
Het onlicht bevindt zich in de eerste 4 bewustzijnsdimensies en heeft nauwelijks vat op de 5e.
Daarbij…
Zoals mijn oude wijze meditatieleraar Dingeman Boot vaak zegt:
“Het maakt in het leven niet uit wat er op je afkomt.
Het enige dat werkelijk telt, is hoe je er mee omgaat.”
En zo is het.
Zolang je vanuit een 5D+ bewustzijn blijft omgaan met alles wat er in de illusie van deze wereld gebeurt, zal het bij jou rustig blijven.
De wereld is een hologram waarbinnen de mensheid kunstmatig in de derde dimensie gehouden wordt, door vierde dimensie onlicht-wezens.
De ascenstie van de mensheid naar 5D betekent dat deze wezens de mensen als hun energetische voedingsbron kwijtraken.
En dat vinden ze niet leuk.
Vandaar de “plotselinge” pandemie, de lockdowns, de bedrijfssluitingen, de vaccinaties- met nanotechnologie, de chips.
Om de mensheid in een laag bewustzijn van angst en lijden te houden.
Maar het is een achterhoede gevecht van het onlicht.
De ascentie van het licht in de mens is niet te stuiten.
En dat weten ze.
Wie zij zijn?
Je kunt ze makkelijk herkennen.
Een ezelsbruggetje:
Spiritualiteit is licht, liefde, eenheid en verbinding.
Alles wat de mens in onwetendheid, angst, verdeeldheid, en in de illusie van afgescheidenheid probeert te dwingen, dient per definitie het onlicht.
Soms bewust, veel vaker onbewust.
Jij en ik zien dit.
Het is onze taak anderen dat ook te laten zien.
Niet door te overtuigen, maar door te inspireren.
We hoeven daarbij zeker niet stil te zitten.
Als we vanuit 5D vreedzame actie ondernemen vanuit liefde en wijsheid is dat helemaal goed.
Licht schijnen op het onlicht, in onszelf en om ons heen is onze levenstaak als lichtwerker.
En dat is heus niet altijd even prettig.
Als je de donkere stukken in jezelf en in de wereld aangaat.
Lijk je vaak meer een donkerwerker dan een lichtwerker.
Maar het is wel wat we te doen hebben.
Alleen op trilling verhogen focussen is niet genoeg.
Juist waar het duister transmuteert, kan het licht binnenkomen.
Het is goed die onlicht-krachten met liefde en vergeving te bejegenen.
Maar ze hoeven zeker niet langer ongestoord de ruimte te krijgen.
Mijn eigen inbreng in begin 2021 is mijn nieuwe roman 2044 die de gebeurtenissen van nu aan de kaak stelt en laat zien wat er gebeurt met de mensheid als we zo doorgaan.
Een boek dat een verblindende schijnwerper diep het duister in richt.
Vanuit liefde en compassie gechanneld en geschreven.
Daarnaast mag ik in 2021 weer tientallen transformatiecoaches en meditatietrainers opleiden bij
Bridgeman Lichtwerkers Academie
en
HUMAN Potentials
. Lichtwerkers die op hun beurt weer anderen inspireren.
Ook mag ik volgend jaar weer honderden mensen helpen met het transmuteren van hun duister in de vele transformatie- retraiteweken op
Terra Nova
.
Tevens mag ik mooie projecten realiseren met mijn broeders
Janosh
,
Tijn
en
Juno
.
Vanuit
Bridgeman Foundation
gaan we de wereld weer een beetje mooier maken.
Elke maandag om 11 uur presenteren
Bonnie
en ik de Spirituele talkshow op
Van 3D naar 5D
Ook komen we begin 2021 met een online Transformatie coachopleiding.
En nog veel, veel meer…
Dit allemaal samen met ons fantastische team van inmiddels 35 collega’s binnen onze 4 organisaties.
Zonder hen was ik nergens…
Nu genieten van de laatste dag van 2020.
Ik kom je vast wel tegen ergens online, of offline in 2021 😉
En tot die tijd:
Laten we blijven vertrouwen op de ascensie van de mensheid naar de 5e dimensie.
Het is zo zichtbaar en zo duidelijk.
Zoveel mensen zijn al wakker.
Zeker nu we het Aquarius binnen zijn gegaan.
We zijn al zover…
Laten we doorgaan met ons lichtwerk.
Zodat we de kritische massa bereiken…
En de omslag zichtbaar wordt.
Zodat we in 2021 weer iets dichter kunnen komen bij een wereld in harmonie.
We zijn met miljoenen lichtwerkers op en rond planeet Aarde.
En elke dag worden er meer van ons wakker.
En we hebben steeds meer hulp van de Galactische Federatie.
Zij komen ons niet redden.
Maar wachten tot we de 5e dimensie zelf betreden.
En ondersteunen ons daarbij waar ze kunnen.
Ze zijn als onze Galactische grote broers en zussen, die geduldig kijken hoe hun jongeren broertje met vallen en opstaan leert lopen.
Ze zien hoe het oudere 4e dimensiebroertje de mens probeert tegen te houden in dat proces.
Maar ze weten dat dat een eindig verhaal is.
We worden waker.
Dus…
Houd je rug recht en het roer vooruit, gericht op je Bestemming.
Heb compassie, vergeving en liefde voor de onlicht- krachten en hun helpers.
Zij weten ook niet beter.
Wij gaan moedig voorwaarts.
Samen staan we sterk.
In licht en liefde.
Voor 2021 wens ik je al het goeds toe.
Leef lang en voorspoedig.
En dat de Bron met je mag zijn.
Ik hou van jou 🥰
Vanuit de Pyreneeën groet ik je.
For the good of all!
🕊🕊🕊
🌞ne L🌍ve
Robert Bridgeman

Read More

De waarheid

In deze tijd lijkt de polarisatie op aarde enorm toegenomen. Het is lang geleden dat mensen en meningen zo tegenover elkaar stonden als nu. De één zweert bij de empirische wetenschap. Alleen wat met de zintuigen kan worden waargenomen, is waarheid. De ander gelooft dat hij of zij een ziel is, communiceert met buitenaardse wezens en werkt met energie. Een derde is ervan overtuigd dat alles één is en dat dualiteit, tijd en ruimte niet bestaan. Wie heeft er gelijk?

Alle drie hebben ze het bij het juiste eind. Er is namelijk niet één waarheid. De werkelijkheid waarin we leven is multidimensionaal. Er zijn talloze waarheden die naast elkaar bestaan. Voor dit artikel delen we ze in drie groepen. De relatieve werkelijkheid, de spirituele werkelijkheid en de absolute werkelijkheid.

De relatieve werkelijkheid

Binnen deze waarheid bestaat alleen wat je kunt waarnemen. Enkel wat wetenschappelijk bewezen kan worden met meerdere dubbelblinde onderzoekspublicaties, waarbij gerandomiseerde proefpersonen aan bod komen, die ook nog eens peer reviewed zijn. Dit is de realiteit van alledag. De dimensie van tijd en ruimte, van dualiteit en tegenstellingen en van goed en kwaad.

De mens is een fysiek wezen, de dood is het einde en bewustzijn ontstaat in het brein. De planeet waarop we wonen, is een hulpbron en al het leven is ondergeschikt aan de mens. De vrije wil is een hoog goed waar ieder mens recht op heeft en wordt geassocieerd met het brein.

De spirituele werkelijkheid

Deze waarheid gaat uit dat de relatieve realiteit een hologram, of een matrix is. De menselijke realiteit heeft een oorsprong in de Ziel. De mens is een eeuwig wezen in de tijdelijke vorm van een persoon. Een persoon met karma, gidsen en hogere gaven. Het Universum is groots en multidimensionaal. Er leven talloze andere beschavingen op andere planeten. Moeder Aarde is een levend wezen dat in trilling aan het veranderen is naar nieuwe dimensies.

De mensheid gaat mee in deze nieuwe frequentie, een proces dat wordt omgeschreven als: 3D naar 5D. Dualiteit bestaat in een veel lichtere vorm. Goed en kwaad vertaalt zich in licht en duister. Bewustzijn is het veld waar alles in gebeurt. Het brein is een ontvanger en een vertaler van het collectieve veld. De vrije wil ontspringt in de Ziel en bepaalt hoe het leven wordt ervaren. Alles is een keuze. De mens is creator van het eigen bestaan.

De absolute werkelijkheid

Alles is één. Dualiteit bestaat niet (non-dualiteit). Tijd en ruimte zijn illusies die in de menselijke geest zijn ontsprongen. Ook verschillende dimensies bestaan in feite niet. Er is geen binnen en geen buiten, geen yin en geen yang, geen toeval en geen Ziel. Alles is een groot collectief gewaar zijn, waarin fenomenen zich spontaan en door oorzaak en gevolg aandienen en weer verdwijnen. Het eeuwige NU.

De vrije wil bestaat niet. Er is geen enkele vorm van Zelf waar de vrije wil aan gerelateerd kan worden. De mens is het IK BEN (Advaita Vedanta), de Boeddhanatuur (Boeddhisme) en de Spirit (Gnosis).

Deze drie werkelijkheden versmelten steeds meer in deze tijd. Ondanks de polarisatie lijken steeds meer mensen te ontwaken uit de relatieve realiteit. Ze ervaren dat er meer is dan alleen maar zintuiglijk kan worden aangetoond.

Ook ontstaat het besef dat de wereld waarin we leven een Matrix is, een illusie die in feite niet bestaat. De spirituele werkelijkheid openbaart zich. Vaak ontstaat al vrij snel het besef dat alles één is. De absolute werkelijkheid vermengt zich met de relatieve en de spirituele werkelijkheid. De voorwaarden voor zelfrealisatie zijn gelegd.

Omarm de drie werkelijkheden

Ieder van deze drie werkelijkheden op zich zijn beperkt. Als je alleen maar gelooft in wat wetenschappelijk aan te tonen is, dan mis je een groot deel van het leven. Wanneer je alleen maar gelooft in de werkelijkheid van de Ziel, dan mis je de essentie van de eenheid. Maar, wanneer je alleen maar gelooft in de absolute eenheid, dan mis je de uitdrukkingen van die eenheid in de andere twee realiteiten.

De Bridgeman Methode omarmt deze drie werkelijkheden bestaande uit wetenschappelijk onderzoek, spiritualiteit en non-dualisme. Samen vormen deze drie velden de stukken van de puzzel, die leidt tot de HOMO UNIVERSALIS. De nieuwe mens. De meester van drie werelden.

 

Leef lang en voorspoedig!

Warme groet,

Robert Bridgeman

Read More

Onderzoek…

Elke coach, therapeut, of healer kent het gevaar van aannames.

Er is zelfs een ezelsbruggetje voor welke in de coach, – healingsessies worden gebruikt:

“Laat OMA thuis”

Dat wil zeggen laat je Oordelen, Meningen en Aannames thuis en ga open de sessie in.

Mensen zijn goed in aannames doen.

Logisch, er is zoveel informatie in de wereld, dat je niet alles kunt onderzoeken en sommige dingen wel moét aannemen als waarheid.

Niet aan te doen. Toch?

Maar wat gebeurt er als je bepaalde zaken, zonder te onderzoeken, aanneemt als waarheid en daar je eigen werkelijkheid op bouwt?

Dan is de kans aanwezig dat je werkelijkheid berust op een foutief fundament en daarmee een illusie is…

Waarheidsvinding is in feite een plicht voor ieder menselijk wezen.

Je kunt wereldse concepten nemen om te onderzoeken. Zoals je nu door steeds meer mensen ziet gebeuren vanwege de crisisperiode waar we nu nog heel even inzitten. 😉

Maar de ultieme waarheidsvinding ligt diep in jezelf.

Wie ben jij?

Wie ben jij echt?

Ben jij een persoon? Of persoonlijkheden?

Ben jij je gedrag?

Ben jij een lichaam?

Ben jij je emoties?

Ben jij je gedachten en overtuigingen?

Ben jij je herinneringen?

Ben jij je karma?

Ben jij je Hoger Zelf?

Ben jij je Ziel?

Diep intern en mystiek onderzoek door de eeuwen heen toont steeds weer hetzelfde aan:

Je bent niet je fysieke, emotionele, mentale of spirituele lichamen.

Je bent iets veel groters dan dat.

Je bent de Bron in de tijdelijke verschijningsvorm van een fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel wezen.

Waarbij je fysiek misschien 80 jaar bestaat

En je Ziel misschien 10 miljoen jaar oud is.

Maar tijdelijk ben je in alle opzichten…

Tenminste…

Dat komt uit mijn eigen innerlijk en extern onderzoek voort…

Maar als jij mij nu gelooft en wat ik schrijf niet diep van binnen zelf ervaart.

Dan doe je een aanname… 😄

Het is belangrijk om je eigen interne onderzoek te doen.

Net zo lang en diep mediteren, transformeren en contempleren tot je de diepste diepte van jezelf hebt gevonden.

Dan weet je het uit eigen ervaring, niet van horen zeggen.

En trouwens…

Misschien ben jij juist wel je lichaam.

Of je persoonlijkheden.

Misschien ben jij juist wel je Ziel.

Eenieder mag zelf uitmaken wat voor hem of haar de waarheid is.

Het enige wat ik zeg is…

Wat je ook gelooft, baseer het op uitvoerig onderzoek.

Weet van de kous en de naad.

En accepteer elkaars waarheden.

Niemand, maar dan ook niemand heeft de waarheid in pacht.

Een paar aannames om deze week op te contempleren:

🍀 De (volle) maan is een uiting van het goede.

Is dat echt zo? En zo ja, hoe weet je dat? Zou de maan ook een onderdeel van de 3D onderdrukking op Aarde kunnen zijn? Of is dat niet mogelijk?

🍀 Als coach/healer mag je niets invullen voor je cliënt.

Is dat echt zo? Of hangt dat af van de mate van zuivere helderziendheid die je hebt?

Daar kun je even mee vooruit 😇🥰

Ik ben benieuwd naar je bevindingen…

Enne…

Geloof niets van wat ik zeg.

Onderzoek het zelf.

🌎ne L🌍ve

X Robert

Read More

Stop met doen alsof je een ‘normaal’ mens bent

Wachtend op een late gast zit ik op de veranda. Terra Nova Center slaapt. Het is pikkedonker, een kaars brandt op het tafeltje voor me. Ik mijmer over de schoonheid van het leven als mens. Mijn hele jeugd en adolescentie voel ik een brandend verlangen om te ervaren hoe het is om een leven te leven als normaal mens. Een ‘normaal’ leven. Nu weet ik dat ik nooit normaal zal worden. Dat hoeft ook niet en… wat is normaal? Geloof me, ik heb het geprobeerd toen ik jonger was. Om in te blenden, om te zijn als al die anderen. Om geaccepteerd te worden door de mensen om me heen.

Ik herinner me de frustratie die ik had als dat weer niet lukte. Hoe ik het ook probeerde, hoezeer ik mijn best ook deed, ik was altijd anders. Een aparte, een vreemde eend in de bijt. Vaak was ik bang buitengesloten te worden. Uitgestoten te worden. Op school gedroeg ik me stoer om geen kneus gevonden te worden. In gezelschap had ik een grote mond om niet op te vallen. Ik was bang… doodsbang om buiten de boot te vallen. En die angst dreef me in een ‘normaal’ leven. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ik had banen die niet bij me paste en trouwde een vrouw met wie ik nooit gelukkig zou zijn. Ik deed me anders voor dan ik was. Stoerder, stabieler, groter. Ik deed alsof ik ook van voetbal hield. Alsof ik het belangrijk vond mee te praten over het nieuws. Alsof ik het ook belangrijk vond wat beurs deed. Alsof ik het belangrijk vond hoe ik presteerde in mijn werk. Het was een grote farce. Voetbal interesseerde me geen reet in werkelijkheid en de beurs kon ik eigenlijk helemaal niet bijbenen. Laat staan dat ik om auto’s gaf, of wat er gisteravond op tv was…

Maar het hielp me om me een te voelen met alle anderen. Om niet het buitenbeentje te zijn. Om me geaccepteerd en gewaardeerd te voelen. Die tijd heb ik gelukkig achter me kunnen laten. Tegenwoordig omarm ik het anders zijn. Ik ben nu eenmaal een buitenbeentje. Ik ben nu eenmaal gevoelig en kwetsbaar. Tegenwoordig weet ik dat er velen zijn zoals ik. En dat we samen sterk staan. Een groot deel van mijn huidige bestaan gaat erom anderen die zijn zoals ik en die nog in de leugen leven te helpen ontwaken. Ze in te helpen zien dat ze hun anders zijn juist mogen omarmen. Lichtwerkers zijn nu eenmaal anders dan aardezielen. Niet beter, of minder, maar anders. We worden zo geboren.

Mijn liefde gaat uit naar al die lichtwerkers die net als ik anders zijn. Die buitengesloten worden en vechten om geaccepteerd te worden. Om normaal te zijn. Terwijl dat nergens voor nodig is. Mijn hart gaat uit naar al die zielen. En ik wens ze allemaal toe dat ze hun anders zijn gaan omarmen. Dat ze stoppen met de dingen doen die ze eigenlijk niet te doen hebben in dit leven. Dat ze die baan opgeven die ze eigenlijk hebben uit angst buiten de boot te vallen en gaan doen wat lichtwerkers te doen hebben: Namelijk de bewustzijnsshift van de mensheid van de 3e naar de 5e dimensie faciliteren. Licht schijnen in de duisternis. Moeder aarde dienen in haar ascentieproces en het lijden verminderen tot er harmonie in de wereld is ontstaan. Ik gun ze dat ze luisteren naar hun ziel die ze middels zielsverlangens en passies vertelt wat ze hier wél komen doen. Dat ze daaraan toegeven en dat ze dezelfde vervulling mogen ervaren als ik de afgelopen jaren ervaar. Als jij zo iemand bent. Als jij je altijd al anders voelt en uit alle macht probeert in te blenden en geaccepteerd te worden heb ik de volgende, liefdevolle boodschap voor je:

Stop daarmee 😉

En ga doen wat je hier op aarde komt doen. Stop met net doen alsof je een ‘normaal’ mens bent, met een normale baan en normaal gedrag, normale normen en waarden en een normale, vooral niet zweverige, levensstijl. Jij bent anders. Waarschijnlijk zelfs anders dan je ouders en je broers en/of zussen. Jij bent een uniekeling die zijn of haar eigen pad bewandelt. Jij houdt niet van machtsvertoon, van arrogantie, van ego gedrag en van autoritaire mensen. Jij bent een geboren hulpverlener die eigenlijk niets liever doet dan anderen, mens en dier, helpen. Jij bent spiritueel en voelt je aangetrokken tot bewustwording. Je voelt je misschien helemaal niet echt thuis op aarde, een vreemde eend in de bijt. Je hebt een hekel aan agressie tegen mens, natuur en dier en je komt op voor de zwakkeren. Hoe je je ook voordoet, waarschijnlijk ben je zachtmoedig, gevoelig en invoelend. Vaak is daar in de loop van je leven een geconditioneerd masker overheen ontstaan. Maar je weet donders goed dat dat niet is wie je bent. Je pikt makkelijk energieën en emoties van anderen op en als kind was je al een dromer, een idealist, een wereldverbeteraar-in-de-dop. Als je je in bovenstaande herkent is de kans groot dat jij een lichtwerker bent.

Het is zo fijn om anders te zijn..

Het is zo fijn je te realiseren dat jij allang in de 5e dimensie leeft. Maar dat je je op een 3e dimensie manier gedraagt om geaccepteerd te worden! Hoe zou het zijn als je toegaf dat je anders bent. Als je de 3e dimensie van je afschudde en jezelf zou realiseren in de bewustzijnstrilling die je al hebt.

Een trilling van liefde, wijsheid en compassie

Je mag uitkomen voor je spiritualiteit.
Je mag je gaven en hogere vermogens laten zien.
Je mag praten over je vorige levens.
Je mag mensen helen.
Je mag op de barricaden om Moeder aarde en de natuur te helpen.
Je mag helemaal je goddelijke zelf zijn.
En weet je? Als we dat allemaal doen…

Dan zijn we een krachtveld dat niet te stoppen is.
En dan komt het wel goed met de aarde.
En dan komt het wel goed met de mensheid en alle andere wezens die op haar leven.

Vanaf mijn veranda groet ik je met een liefdevol hart, een grote glimlach en een diepe dankbaarheid. Want wat ben jij mooi als je helemaal je authentieke zelf laat zien. Zonder angst, zonder schaamte, zonder terughoudendheid.

Ik zie je..

Read More

Maak je je zorgen?

Lief mens,

Maak je je zorgen?
Over je gezondheid? Over de richting van je leven? Over het welzijn van dierbaren? Over de gebeurtenissen in de wereld? Als je teveel in je verhaal zit kan het leven zwaar en zorgelijk zijn. Overal gevaar. Overal bedreiging. Ieder moment kan er iets misgaan. Je bent misschien wel alert en onrustig… Maar, hoe kun je genieten van je bestaan als je (deels) in overlevingsstand bent?

Wellicht baal je van bepaalde aspecten van jezelf. Is je leven niet zoals je echt graag zou willen. Schrik je van de richting die de wereld ingaat. Het is misschien wel moeilijk voor je jezelf en het leven te nemen zoals het komt. Maar, hoe kan het leven een magische reis voor je zijn als het niet goed genoeg is? Als jij niet goed genoeg bent?

Je leven is een reis. Je Ziel heeft gekozen voor alle aspecten van de reis.

💫Vanuit een galactisch perspectief gezien zijn we allemaal tijdelijk gevormde (Ziels)deeltjes Source die een ervaring hebben op Aarde.

💫Vanuit een menselijk perspectief gezien zijn we beperkte individuen die zich een baan door het leven worstelen.

Welk perspectief kies jij?
Gisteren keek ik een schakeling van Lee Harris. Hij channelt een collectief van 88 wezens die samen de Z’s genoemd worden. Ze verwachten dat het ontwaken van de mensheid door blijft gaan een steeds hoger wordend tempo.
Polariteit tussen ontwaakten en niet-ontwaakten neemt hierdoor nog wel toe de komende tien jaar. Maar, zeggen de Z’s net als al die andere orakels en channelaars, in 2030 is de Nieuwe Aarde heel zichtbaar. In 2040 zijn we enorm doorontwikkeld en leven we in een hele andere wereld dan nu. Volgens de Z’s heeft de mensheid de afgelopen paar duizend jaar niet veel aandacht gehad door andere beschavingen vanuit de Kosmos. Vanaf de jaren ’70 is die aandacht weer toegenomen. Toen bleek dat de duistere krachten in de tussentijd meer invloed en macht hadden genomen op Aarde dan verwacht en de bedoeling was. Sinds de jaren ’80 echter is al meer dan 40% van het duister op Aarde getransmuteerd. Er wordt hard gewerkt om dat verder door te zetten. Niet dat het duister weg moet. Het is er nu eenmaal en het mag er zijn. Maar de balans tussen licht en donker is op dit moment nog zoek. De transmutatie van duister vindt plaats door de inzet van galactische wezens.

Maar ook ieder mens dat het duister in zichzelf overwint. Dat een vriend of familielid helpt iets negatiefs te overkomen. En iedere healer die duister in anderen omzet draagt bij aan het herstel van de harmonie op aarde. Ook op macro niveau helpt ieder klein beetje aandacht voor misstanden aan de transmutatie ervan. Elke liefdevolle actie, elke cliënt waarmee je werkt, elke workshop die je geeft, elke aandacht vragende post op sociale media, elke blog, elke video, elke documentaire, elk boek, elke petitie, elke lezing, elk gesprek en elke gedachte aan een misstand helpt het duister een klein beetje te transmuteren.

Keep going dus!

Het is een kwestie van tijd tot de Nieuwe Aarde, de Terra Nova zich in onze samenleving manifesteert.

Het enige wat wij hoeven te doen is doorgaan met ons lichtwerk. Ieder op zijn, of haar eigen manier. Er is geen 1 weg of 1 methode. Alle methoden en wegen dragen op hun eigen manier bij aan het transmuteren van duister en het brengen van harmonie in de wereld.

En voor jezelf zou ik je willen adviseren…

Geniet ervan, neem jezelf niet zo serieus.
Leg die lat niet zo hoog.
Laat de angst voor ziekte en dood los.
Deze reis is hoe dan ook tijdelijk.
Als het je tijd is, is het je tijd.

Probeer niet de Aarde te ontvluchten door je ervan te dissociëren. Het was een bewuste keuze van je Ziel om hier nu te zijn. Je multidimensionaal karma heeft het mogelijk gemaakt voor je dit prachtige avontuur te beleven. En neem jezelf zoals je bent. Je lichaam zoals het is. Andere mensen zoals ze zijn. En de wereld om je heen zoals ze is… Dan ga je de schoonheid van deze dans die leven heet steeds beter zien.

En
Dans! Dans! Dans!
De Terra Nova tegemoet.

Leef lang en voorspoedig!

Robert Bridgeman

Read More

Heksen werden ze genoemd…

Heksen werden ze genoemd…
Vrouwen waren ze. Sterke, onafhankelijke, vaak spirituele mensen. Vrouwen die niet bogen voor de mannelijke onderdrukking… Vrouwen (en de mannen die hen probeerden te helpen) die in durfden te gaan tegen de waarheid die het toenmalige establishment hen op probeerde te leggen. Vrouwen die bleven staan voor hun eigen waarheid. En daar voor uit kwamen. En dat hebben ze geweten. Miljoenen van hen werden verbrand. Op last van de Katholieke macht. Omdat ze waren wie ze waren. Tot diep in de 18e eeuw… De kerk, de adel, het gezag, de mannen in het algemeen. Ze waren doodsbang voor deze vrouwen. Omdat deze dwars door de leugens heen prikten waar hun macht op gebaseerd was. De vrouwen moesten boeten. Hun boeken werden vernietigd. Hun kennis en inzichten werden gecensureerd. Ze werden verraden en uitgeleverd. Ze werden gemarteld en gedwongen te bekennen dat ze heksen waren. Zij eindigden op brandstapels, werden verkracht, verdronken en levend ingemetseld…
 
Hoeveel lijden is er op deze manier veroorzaakt?
Hoeveel kennis en kunde is er verloren gegaan?
Omdat deze vrouwen het systeem van de machthebbers doorzagen?
 
Dezelfde krachten als toen zijn nog steeds aan de macht op Aarde. Niet enkel meer vermomd als kerk en adel. Maar, je herkent ze wel. Ze hebben destijds gewonnen en doen in deze tijd exact hetzelfde als toen. De demonisering van sterke, onafhankelijke mensen is al volop gaande. Hun sociale media accounts worden verbrand. Ze worden gedemoniseerd. Zullen ze op de brandstapel eindigen? Niet fysiek misschien… Maar op andere manieren wel. Wat nu als we ze deze keer niet in de steek laten? De heksenverbranding van toen kon alleen plaatsvinden met de steun en stille toestemming van het volk. Net als de ketterverbrandingen in de eeuwen daarvoor…
 
Maar er is een verschil tussen toen en nu. De collectieve menselijke trilling is enorm gestegen. Van 3D gaan we naar 5D. Vanuit de wijsheid en de liefde van deze hogere trilling kunnen we opstaan. Ik heb het dan niet over geweld en strijd. Maar over vreedzaam, geweldloos, Gandhi- achtig protest. Als mensen de brandstapels keer op keer liefdevol doven met emmers water. Als mensen massaal protesteren als er weer een sociaal media account wordt verbrand. Vreedzaam en vanuit liefde. Als weldenkende mensen samen gaan werken en bewustzijn en licht schijnen op de leugens waarin de mensheid gevangen zit. Zoals de bewegingen van artsen, advocaten en wetenschappers die nu wereldwijd opstaan. En de waarheid die ons opgedrongen wordt door de machthebbers van nu niet langer accepteren. Dan kunnen we deze keer de heksenverbranding nog voor zijn. Samen staan we sterk.
 
May the Source be with you
X
Robert Bridgeman

Read More

Spiritual solutions for todays developments

“The more real you get, the more unreal the world gets...
“John Lennon”

When looking at the world from a spiritual perspective, many things become clear.
Nearly all spiritual traditions are ultimately about one goal…
To be one with oneness…
To become one with the Light of Source…

In that unity, oneness we find love, wisdom and happiness… Buddhism, Gnosis, Hinduism, Yoga, Advaita Vedanta, Shamanism, Kabbalah, Sufism, they all lead to unity consciousness. The more modern movements such as non-duality, 5th dimensional thinking, Christ Consciousness – they all lead to the transcendence of duality and the experience of unity.
Almost all well-known contemporary international teachers such as Eckhart Tolle, Mooji, Thich Nath Hahn, Christina von Dreien, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Deepak Chopra, Elizabeth April, Jeff Foster, Sadguru, Altazar Rossiter, Mirabai Bush and many others write, speak and teach about the path to unity consciousness.
And of course our Dutch teachers such as Tijn Touber, Janosh, Rianne Manten, Ariette Love, Pamela Kribbe, Roy Martina, Juno Burger and many other colleagues of mine are focused on unity.

🤷 IGNORANCE

Spiritual teachers have been warning for the illusion of separation for thousands of years.”Ignorance is the cause of all suffering” said the great Patanjali 2000 years ago.What he meant by this is that when a person is ignorant (of the fact that he is part of the all-embracing unity), this ignorance leads to misfortune and suffering.Man lives by being ignorant of unity in the illusion of separation.And that illusion brings fear, scarcity, insecurity and suffering.Whereas experiencing the reality of unity leads to love, wisdom (the opposite of ignorance), happiness, compassion, abundance and connection.

😎 THE GUIDELINE

Forces that stimulate the illusion of separation are seen from a spiritual point of view as darkness.Darkness is where the light of Source cannot shine. This is also known as the NON-LIGHTThe darkness, the power that keeps man in the illusion of separation, has many names. Think of Maya, the devil, satan, Yaldaboath, Reptillians, Archonts and more.These forces feed on the fear, pain and suffering of man living in the illusion of separation and have an interest in keeping mankind in the illusion of separation.After all, human suffering is their energetic food…The raison d’être of these forces is based on human suffering…

😇 SPIRITUAL PERSPECTIVE

When you practice spirituality, you cannot skip the dark. It is an integral and essential part of the awakening process.

💮No mud, no lotus💮

It is important to shine light on both the unlit parts in yourself and the unlit areas of the world. So that the non-light can be transformed into the Light.And when you then look at the world from this consciousness, you see which means the dark forces use to keep humanity in the illusion of separation.

Such means are:
👉living in cities of concrete and asphalt, cut off from nature.
👉deep-felt desire and greed, fueled by commerce.
👉the need to strive for physical happiness. Money, appearance, wealth and status.
👉the destruction of nature, with which the connection to the Earth is cut off.
👉electro-smog, 3G,4G,5G and other radiation.
👉the fear and pain that is pumped into the matrix daily through the children in pedophile networks, the oppressed peoples, the refugees, the poor and the animals in the bio-industry.

Maybe you think these are human aspects of our society, but what if they are not and mankind is artificially conditioned to think of the above means as normal?

Let’s also take a look at the more current measures:
👉 for instance the mouth caps, one and a half meters distancing, not being allowed to cuddle, touch and connect.
👉 the fear that is spread through politics and the media concerning the coronavirus.
👉 the children who learn at school that keeping distance from each other is the new normal
.
👉 the censorship on social media channels that promotes ignorance.

All of them measures that lead to more separation and less connection…
Spiritually, all measures that lead to more separation and ignorance may be mistrusted as possible means of control by the dark forces. (Distrust out of love, not fear.)
This makes it very difficult for spiritual people to embrace, for example, the current corona measures.For spiritually conscious people it is the excesses of a dark agenda which has the purpose of putting humanity in a fear-conscious state of mind and so to feed off of it.

💫THE SHIFT

Fortunately, there is also good news! Mankind is in a transition period from the fear consciousness, (in which we have collapsed deeper and deeper over the past 13,000 years) to a heart consciousness. From 3D to 5D.
🧟 Darkness is losing its grip on mankind in this transition and fights a rearguard battle.That is why the measures are becoming more and more intense…
🧟 Darkness feels that man is slipping from his fingers and tries to save what can be saved…That is why the control mechanisms are getting more and more scary…But the darkness has bad luck.
The time of non-light is over.Mankind is awakening in the light of the unity consciousness.From which we can look compassionately at the melting darkness…The scales of ignorance, fear and separation are falling from the eyes of many.People are waking up en masse.And discover that the world is different than they always thought…

👥 SUGGESTION FOR THE AWAKENED

To everyone who wakes up I would like to say the following:Step one for most people who wake up is the discovery that society is not quite right.The 1% that is getting richer and more powerful, governments taking more and more control, the terrible suffering of people, children and animals – all of that is becoming more and more apparent. The hidden agendas of those in power..
.These are the fruits of darkness.It all makes sense to me and it is good to realize this, but don’t get carried away by it. This phase is only an intermediate station.The real awakening is about the path to unification. To leave the illusion of separation behind you is to meditate and transform. Not by studying conspiracy theories
😄Of course I don’t mean that you should close your eyes to the darkness of the world. Exactly the opposite! Research and finding the truth are essential in the consciousness phase in which humanity currently finds itself.The bottom stone is allowed to surface, so that light can penetrate everywhere.Just like Gandhi at the time, however, you can certainly stand up for what you believe in.I do that myself for instance. I stand for the animals in the bio-industry, I stand for oppressed Indians and Tibetans. I stand for the children in the pedophilia networks, I stand for refugees, war victims, the oppressed and enslaved.These dark vibrational fields slow down the ascension of mankind to the heart consciousness. They may be exposed as much as possible so that they can dissolve…

💚 OUT OF LOVE

But from a consciousness of oneness and love.Not from struggle…
👊For what you fight against makes you stronger.
🙏When directing the light of consciousness from a place of love, you help dissolve the very thing itself…
I invite you to walk the spiritual path and do your inner work.If all the inhabitants of the world were to do this, the darkness would have no chance.
Then all the mechanisms of oppression and control would melt away.
Then the duality would dissolve.And mankind would be free…
In the light of the Source.”You may say i’m a dreamer,but i’m not the only one…
I hope someday you’ll join us.And the world will be as ONE.
“John Lennon

May the source be with you
💫🌍ne L🌎ve

Read More

Je doelen bereiken? Maak het waar!

Uitstellen. A silent killer. Maar wie stelt er nou nooit iets uit? Ik geef je vijf strategieën om je doelen te bereiken door tot actie over te gaan.

 

“Some people want it to happen

Some wish it would happen

Others make it happen”

 

Er wordt wel eens gezegd dat 95% van de mensheid niet tot presteert wat ze wil of kan presteren vanwege uitstelgedrag. Daartegenover zou 5% staan die het wél lukt om haar doelen te behalen. Deze 5 % is succesvol in (bijna alles) wat ze onderneemt.

Onderzoeken kunnen, hoe grondig ze ook zijn uitgevoerd, altijd iets afwijken van de werkelijkheid, maar persoonlijk denk ik dat dit specifieke onderzoek dicht bij de waarheid komt. Vanuit mijn eigen observatie denk ik drie categorieën van mensen te kunnen onderscheiden:

  1. Mensen die niet willen groeien, geen behoefte hebben aan zelfontwikkeling en alles wel best vinden.
  2. Mensen die juist heel graag willen groeien en ontwikkelen, maar bij wie het moeizaam gaat of niet altijd lukt.
  3. Mensen die groeien en ontwikkelen no matter what.

Hoor jij bij groep 2? Dan is dit blog speciaal voor jou geschreven.

 

HET DILEMMA: STREVEN EN VERLANGEN TEGENOVER ACCEPTATIE

Verlangen naar iets wat je niet hebt brengt toch juist ongeluk? Hoe kun je dan doelen nastreven? Een punt waarover je, begrijpelijkerwijs, in verwarring kan raken.

De Boeddha zei:

Het geheim voor ongelukkig zijn is hebben wat je niet wilt en willen wat je niet hebt.”

DOELEN BEREIKEN

Als jij doelen hebt die je graag wilt bereiken, als je actie wilt ondernemen en dingen voor elkaar wilt krijgen, is het dus belangrijk dat je eerst tevreden bent met je leven zoals het nu is. Dat je accepteert wat je hebt en wat je (nog) niet hebt. Alleen vanuit die acceptatie kun jij je doelen bereiken zonder dat je angst hoeft te hebben dat het niet lukt. Je leven is immers al goed.

Bovenstaande in acht nemende -en dat is de paradox- is het ook van levensbelang dat je hongerig bent naar hetgeen je wilt bereiken. Je honger en verlangen geeft je de kracht om het doel dat je nastreeft, de gewenste uitkomst, waar te maken. Met andere woorden: wees gelukkig en tevreden met wat je hebt, maar wees tegelijkertijd hongerig naar je doel. Hecht je alleen niet aan de uitkomst: of jij je doel al dan niet behaalt, mag geen invloed hebben op je gevoel van geluk. Wat de uitkomst ook is, het is hoe dan ook goed.

 

OVER DISCIPLINE EN FALEN

Er heersen twee grote misverstanden wanneer het aankomt op het behalen van je doelen. De belangrijkste hiervan is dat falen niet zou mogen. Komt dat je bekend voor? Falen is voor veel mensen het ergste wat kan gebeuren. Zo erg zelfs, dat de angst om te falen mensen ervan weerhoudt om te groeien.

De tweede misvatting, is dat discipline en wilskracht de weg zijn naar groei en ontwikkeling. Als je deze kenmerken niet bezit kun je net zo goed ophouden.

“Succes is voor 99% falen”

Bovenstaande quote is afkomstig van Soichiro Honda, de oprichter van de gelijknamige auto- en motorfabrieken. En hij had gelijk. In Nederland is falen verschrikkelijk. Mensen die falen zijn mislukkelingen. Vanwege deze collectieve opvatting stoppen veel mensen met het nastreven van hun doelen op wanneer het even niet lukt. Terwijl juist op deze cruciale momenten doorzetten van het grootste belang is: je bent zo dichtbij! Er is geen artiest, topsporter of wetenschapper die niet keer op keer gefaald heeft voordat hij of zij doorbrak.

Durf te falen; juich het toe! Alleen dan kom je uiteindelijk waar je wilt zijn.

Discipline en wilskracht zijn hele nuttige eigenschappen wanneer je zaken voor elkaar wilt krijgen. Het zijn echter tijdelijke eigenschappen en ze kosten daarnaast veel energie.  Onthoud goed: zelfs de meest wilskrachtige mensen knappen uiteindelijk af als zij geen stabiele strategie hebben. Ze houden het niet vol. Tegenslagen worden mokerslagen, veerkracht en flexibiliteit verdwijnen en opgeven of in een burn-out raken zijn de gevolgen.

Motivatie, inspiratie en strategie zijn veel grotere én duurzamere krachten dan discipline en wilskracht als het gaat om het manifesteren van je wensen.

Het gaat erom dat je strategisch te werk gaat. We kunnen hierbij leren van de topsport: topsporters richten zich niet op het winnen of verliezen van de wedstrijd, maar op het proces van steeds beter worden. Elke wedstrijd is een kans op groei, ongeacht de uitkomst. Juist dankzij die houding, worden wedstrijden gewonnen. En wint een topsporter de wedstrijd niet, maar heeft hij of zij wel een persoonlijk record verbeterd of een andere groei doorgemaakt? Dan is het toch een waardevolle winst.

Graag laat ik je kennismaken met vijf strategieën om je doelen te bereiken die ik gebaseerd heb op vijf natuurwetten. Natuurwetten zijn, zoals de wet van de zwaartekracht, onverbiddelijk en onoverkomelijk. Als je ervan af probeert te wijken, maak je het jezelf enorm moeilijk. Als je er in mee gaat en er juist mee werkt, maak je het jezelf dus veel makkelijker. Helaas zijn natuurwetten vaak onbekend voor de meeste mensen. Daar gaan we vandaag een verschil in maken.

Neem het volgende voorbeeld: je wilt een boek gaan schrijven, maar ervaart elke keer dat je ervoor gaat zitten weerstand en tegenzin. Je voelt misschien wel de angst dat het toch niet gaat lukken; je maakt een paar klassieke foutjes die door de juiste strategieën omzeild kunnen worden. 

5 STRATEGIEËN OM TOT ACTIE TE KOMEN

1. DE WET VAN VIBRATIE

Als er één ding zeker is in het leven, dan is het dat alles continu vibreert – oftewel trilt. Alles om ons heen is energie: alles bestaat namelijk uit trillende moleculen en atomen. De lucht die je inademt en zelfs je gedachten en emoties (energie in motie) bestaan uit en vanwege energie.

Elke trilling heeft een bepaalde frequentie (zo ook jij). Het interessante is dat verschillende aspecten van jou op verschillende frequenties kunnen trillen.

Je kunt een hele hoge trilling hebben in je carrière en bestuursvoorzitter van een multinational zijn, maar tegelijkertijd fysiek op een hele lage frequentie trillen, overgewicht hebben en ongezonde voedingspatronen. Je kunt spiritueel op een hele hoge frequentie trillen en compassie en gelukzaligheid ervaren terwijl je in je relatie continu overhoop ligt door je lage trilling op dat vlak. Kortom, het is essentieel dat jij je trilling managet op alle levensgebieden.

Elke trillingsfrequentie kent een energiepoort naar een volgende laag. Een boek schrijven, bijvoorbeeld, is zo’n poort. Zodra je een boek gepubliceerd hebt tril je (binnen dat aspect) op een andere frequentie en trek je andere mensen en ervaringen aan: denk aan medeauteurs, uitgevers enzovoorts.

Een belangrijk, complex project op je werk, kan de energiepoort naar de volgende carrièrefrequentie zijn. Je lichaam optimaliseren kan de poort naar een hele nieuwe fitte en energieke fysieke frequentie betekenen. Als je het zo ziet kan het enorm motiveren om hetgeen je voor je uitschuift waar te maken. Het is de poort naar een nieuwe fase in je leven, een stap dichter bij je doel.

Strategie & Actie:

Breng in kaart op welke frequentie je ongeveer trilt per levensgebied. Binnen de Bridgeman Methode onderscheiden we tien levensgebieden: Persoonlijke groei, Gezondheid & fysiek, Relaties & liefde, Professionele ontwikkeling & carrière, Spirituele ontwikkeling, Opleidingen en cursussen, Financiën, Zelfvertrouwen & uitdagingen in het leven, Huis & familie en Geven & bijdragen aan de wereld. Ga eens na per levensgebied wat ervoor nodig is om op de volgende frequentie te komen en kijk eens of het één van de projecten is die je uitstelt. Gebruik deze informatie om je te motiveren.

2. DE WET VAN AANTREKKINGSKRACHT

Het is belangrijk dat je verlángt naar hetgeen je wilt. Dat je er vertrouwen in hebt dat het gaat lukken  en dat je een goed plan hebt om tot een product of resultaat te komen.

In het voorbeeld dat ik eerder in deze blog schetste, verlang ik naar boeken, theatershows en een film. Ik vertrouw er 100% op dat het stuk voor stuk successen worden en ik heb een plan opgesteld voor beide boeken, de show en de film. Dat plan volgen is het proces.

Stap voor stap, steeds als er inspiratie en tijd is. Het eindproduct heb ik scherp voor ogen: ik kan het zien, voelen en horen. Daarmee zet ik een beeld in het veld en kan ik de wet van de aantrekkingskracht haar werk laten doen. Ik tril al op de frequentie van hetgeen ik graag wil bereiken. Essentieel is dat ik ieder moment bereid ben los te laten. Als één van de projecten onverhoopt niet slaagt, dan heb ik niet gefaald, maar geleerd. Daarbij omring ik me met mensen die al op de juiste frequentie trillen. Schrijvers als het gaat om boeken, theatermakers als het gaat om theater en zo verder. We nemen elkaars trillingen over. Niet voor niets luidt het gezegde:

Vertel me met welke 5 mensen je het meest omgaat en ik kan je vertellen hoe het met je gaat’.

Strategie & Actie:

Maak een lijst: niet een to-do-lijst (dat is iets van vroeger) maar een creatielijst. Een lijst met alles wat je tot stand wilt brengen: Deze lijst gebruik je op bijna dezelfde manier als een to-do-lijst. Dagelijks kijk je erop en onderneem je actie op de punten waar je actie op kúnt nemen. Het verschil is dat je tegelijkertijd de uitkomst van de punten visualiseert en erop vertrouwt dat deze werkelijkheid worden. Denk bij ieder punt na of er andere mensen zijn die dit voor je zouden kunnen doen en wat jij in ruil voor hen kan doen. Laat op deze manier ontstaan wat er op je lijst staat.

3. DE WET VAN RITME EN BESLISSINGEN MAKEN

De wet van ritme zegt dat alles komt en gaat, steigt en daalt. Dat geldt ook voor de inspiratie en de inzet die je nodig hebt om iets te doen of te ontwikkelen. Je kunt jezelf niet dwingen te gaan zitten en werken als je systeem daar op dat moment niet klaar voor is. Laat daarom los dat dingen op een bepaalde manier op een bepaald moment gedaan moeten worden. Het belangrijkst is het maken van de beslissing dat je dit project gaat doen en afmaken.

Op dit moment ben ik twee boeken (mijn vijfde en zesde) aan het schrijven, een theaterprogramma aan het ontwikkelen en een documentaire aan het maken volgens dit systeem. Ik heb besloten dat ik die boeken ga uitgeven en dat de film een feit is. Nu laat ik de uitkomst los en neem ik de stappen die ervoor nodig zijn op het moment dat ze zich aandienen. 

De inspiratie voor mijn boeken komt en gaat. Soms heb ik ineens inspiratie en schrijf ik in een dag 20.000 woorden. Dan heb ik weer twee weken geen inspiratie en doe ik andere dingen. Het gaat er niet om of dingen afkomen: het gaat erom dat het proces op gang is.

Strategie & Actie:

Kijk elke dag op je creatielijst en voel wat je die dag het meest inspireert om dingen te doen. Je zult merken dat bepaalde dagen ineens project x enorm in de lift zit en dat alles wat je daarvoor moet doen moeiteloos uit je handen komt. De volgende dag is meer geschikt voor project y. Middagen zijn goed voor andere handelingen dan ochtenden. Ervaar wat voor jou het beste werkt.

4. DE WET VAN CORRESPONDENTIE

Zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten. Alles in het Universum is verbonden met elkaar. In bewustzijn, maar ook op materieel vlak. Stel dat je vanaf de maan naar de aarde zou kijken, dan zie je éen klein bolletje in een immense ruimte. Op dat bolletje zijn afscheidingen een illusie: het is één organisme waar alle mensen, energieën, gedachten en handelingen onderdeel van zijn.

Eckhardt Tolle zegt heel mooi: Je bent het universum in de tijdelijke verschijningsvorm van een mens. Alles wat buiten je gebeurt, gebeurt dus ook binnenin je en andersom. Je buitenwereld is daarmee een soort spiegel, een dashboard waarop je kunt aflezen hoe het met je binnenwereld gaat.

Als het heel druk wordt buiten jezelf is het daarom zinnig de rust op te zoeken binnenin jezelf. Wat gebeurt er nu echt? Kun je jezelf afvragen. Als je heel veel stress ervaart omdat je bepaalde deadlines wilt of moet halen, klopt dat dan wel? Of heb je jezelf vanuit wilskracht opgelegd dat het zo moet?

Als zaken té veel lijken te worden, laat ze dan even los. Ga lekker iets anders doen: mediteren, wandelen, een biertje drinken met een vriend of vriendin – ik noem maar wat. Neem je leven niet zo serieus, je omgeving is een afspiegeling van jezelf en die omgeving begint al bij je gedachten, emoties, persoonlijkheid en fysieke lichaam. Die héb je – die bén je niet.

Strategie & Actie:

Kijk eens goed naar je omgeving. Begin van binnen, met de gedachten in je hoofd, de staat van je lichaam, de emoties die je voelt. Ga vanuit dat vertrekpunt naar buiten: naar de relaties die je hebt, je werk, datgene wat er op je afkomt, je projecten, deadlines en meningen van anderen. Neem de oneffenheden en spanningen waar. Op welke gebieden klopt het niet, waar gaat het mis in je leven. Volg die spanningen naar binnen en onderzoek waar ze vandaan komen. Doe hetzelfde met de projecten die je voor je uitschuift. Waar in jezelf blokkeer je? Welke angst, emotionele blokkade, beperkende gedachte of overtuiging houdt je tegen om je doelen waar te maken?

5. DE WET VAN PIJN EN GENOT

Alle diersoorten -en daarmee alle mensen- zijn per definitie pijnvermijdend en genotzoekend. Dit is een oeroud overlevingssysteem in je hersenen: ons brein is namelijk een overlevingsapparaat. Dat dient je in eerste instantie om in leven te blijven en je voort te kunnen planten. Je kunt het ook gebruiken om gelukkiger te worden en jezelf te ontwikkelen, maar dat komt pas in tweede instantie.

Diep in je hersenen bevindt zich het Pijn-Genot-Principe, het PGP. Dit mechanisme vermijdt van oudsher pijn – dat kan tenslotte de dood betekenen. Het zoekt tegelijkertijd naar genot. Dat kan bijvoorbeeld iets te eten of een kans op voortplanten betekenen.

Als je uitstelgedrag vertoont, betekent dit dat ergens in jouw brein pijn gelinkt wordt aan het project dat je voor je uitschuift, bijvoorbeeld omdat het iets nieuws is waarvan je nog niet goed weet hoe het werkt. Of omdat het een flinke berg werk lijkt te zijn, terwijl je werk met pijn associeert. Het kan ook zijn dat de angst om te falen met de bijbehorende pijn stagnerend werkt. Hoe dan ook is het zaak dat je het PGP omkeert en leert te gebruiken. Dit doe je door genotsprikkels te verbinden aan de uitkomst van je project: als je je hersenen duidelijk maakt hoe fijn en lekker het is wanneer je je doel bereikt hebt, zorg je dat je brein dit genot gaat nastreven en je gaat helpen je project tot werkelijkheid te laten worden.

Strategie & Actie:

Zorg dat je gemakkelijk zit of ligt. Sluit je ogen en visualiseer je project als geslaagd. Zie in je geestesoog hoe het leven eruitziet wanneer je project is afgerond. Voel hoe je je voelt. Zie voor je hoe mensen met je omgaan, welke kansen er ontstaan doordat je deze energiepoort bent doorgegaan, welke nieuwe mensen je tegenkomt en hoe lekker dat voelt. Maak dit beeld-met-gevoel zo sterk mogelijk en voeg er voor jezelf alle genotsprikkels aan toe die je je kunt bedenken. Je mag zoveel overdrijven als je wilt. Elke keer als je met een negatieve lading naar je project kijkt, het even niet meer ziet zitten of tegenzin op voelt komen herhaal je deze genotsvisualisatie.

TOT SLOT

Je beschikt nu over vijf ijzersterke strategieën om je doelen waar te maken. Het is tijd voor actie. Als je een week of drie elke dag met bovenstaande strategieën aan de slag gaat, geef je jezelf de kans ze te integreren in je leven. Als je er hulp bij wilt, wend je dan tot een Lichter Leven Coach die is opgeleid door mij.

Read More

Wat we van Gandhi kunnen leren in deze tijd

Wat we van Gandhi kunnen leren in deze tijd.

Ter nagedachtenis aan Mohandas ‘Mahatma’ Gandhi (1869 – 1948)

De naam Mahatma Gandhi wordt veel genoemd in deze tijd van protesten en betogingen. Mahatma betekent grote Ziel, of grote leraar. En dat is niet voor niets.

Het was in 2010 dat mijn vrouw Monique en ik voor het graf van Mahatma Gandhi stonden in New Delhi tijdens een reis door India. Het was een indrukwekkend moment om zo dicht bij deze grote man te zijn. Al sinds mijn late puberteit inspireert deze man me en ik deed veel onderzoek naar zijn leven en werk.

De gebeurtenissen in de wereld anno 2020 geven een prachtig moment om eens uit te wijden over de Mahatma, de Grote Leraar. Veel van de informatie die ik nu met je deel, heb ik gehaald uit boeken en van internet. Als je aanvullingen vindt of onjuistheden, dan zou ik het waarderen wanneer je me dat laat weten via [email protected]

LEVENSLOOP
Gandhi werkte, na zijn rechtenstudie in Londen, als advocaat in Zuid-Afrika toen hij omwille van zijn huidskleur in een trein uit de eersteklascoupés werd gezet door een blanke conducteur. Deze vernederende ervaring zou hem voorgoed veranderen. Hij bezwoer zichzelf deze “ziekte” van ongelijkheid uit te roeien. Hij legde zich toe op burgerrechten van Indiase immigranten. Het leverde de eerste poging hem te vermoorden op.

In 1906 introduceerde Gandhi het fenomeen SATYAGARA, hetgeen trouw aan de waarheid betekent en vaak vertaald wordt met PASSIEF, of GEWELDLOOS VERZET. Hij riep de Indiërs in Zuid-Afrika op zich vreedzaam te verzetten tegen de onderdrukking. Gandhi had daarbij de belangrijke voorwaarde dat het verzet volledig GEWELDLOOS moest zijn. Er mocht niet eens gescholden worden.

Zeven jaar lang werden zijn volgelingen mishandeld, gevangengezet en vernederd door de overheid. Maar ze gebruikten geen geweld. Toen Gandhi in 1915 terugkeerde naar India zag hij hoe het Indiase volk door de Engelsen onderdrukt werd. Hij besloot dat het zo niet verder kon.

Hij besefte dat een relatief kleine Engelse elite het enorme Indiase volk onderdrukte. Hij besefte ook dat dit alleen maar kon omdat de Indiërs zich LIETEN onderdrukken.

“Onderdrukking kan alleen gebeuren met toestemming van de onderdrukten.”
Mahatma Gandhi

Vanaf 1918 leidde Gandhi de grote BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEIDSBEWEGING, die zich verspreidde over heel India. Hij werd gearresteerd, maar honderdduizenden Indiërs kwamen samen in vreedzaam verzet om zijn vrijlating af te dwingen.

Gandhi inspireerde zijn volgelingen om zich buiten het systeem van de Engelsen te plaatsen en zelfs Engelse kleding te verruilen voor traditionele gewoven Indiase kleding zodat de Engelse kledinghandel (die Indiaas katoen door Indiase arbeiders liet bewerken om het als kleding vervolgens aan Indiërs te verkopen voor veel te veel geld) zou vallen.

In 1922 werd hij nogmaals voor meerdere jaren gevangengezet. Het was maart 1930 toen hij een SATYAGARA, geweldloos verzet, begon tegen de Engelse belastingen op zout. Zijn volgelingen en hij liepen 400 kilometer om zelf zout te halen aan de kust. De beroemde ZOUTMARS.

Ondanks dat 60.000 mensen gevangen werden genomen bleef de beweging groeien. Er waren nog twee arrestaties van Gandhi, duizenden dode volgelingen, honderdduizenden gevangennemingen en 3 pogingen om hem zelf te vermoorden voor nodig, maar Gandhi won.

Na 90 jaar bezetting bevrijde India zichzelf in 1946 van het juk van de Engelse overheersing. Simpelweg door niet meer mee te doen aan het systeem.

GODDELIJKE LIEFDE
Gandhi was een spiritueel man. Hij bestudeerde de Bhagavad Gita -één van de belangrijkste Hindoeïstische geschriften- dagelijks. Hij mediteerde intensief en hij leefde wat hij predikte. Hij las elke dag voor uit de Gita aan zijn volgelingen in zijn ashram.

In de Bhagavad Gita wordt de held Arjuna door de godheid Krishna geleerd hoe het leven in elkaar zit tijdens een oorlog waar Arjuna één van de legers leidt. Krishna vermomt zich daarbij als koetsier en ment de paarden van Arjuna.

Gandhi zag zichzelf op de achterbank van zijn levenskoets zitten en liet zich rijden door zijn God. Hij werd door hogere krachten geïnspireerd in zijn beslissingen en keuzes. Volgens Gandhi konden de mensen van India alleen overwinnen als zij ‘absolute zelfcontrole volgens Gods wetten’ betrachtten. En overwinnen deden ze.

Helaas werd de Grote Ziel op 30 januari 1948 om 17.17 uur neergeschoten door Nathuram Godse, van wie gezegd wordt dat hij een Hindoestaanse godsdienstfanatiekeling was die het niet eens was met Gandhis politiek van eenheid tussen moslims en hindoes. Zijn hele loopbaan had hij gezegd dat men zijn meesterschap pas zou kunnen herkennen als hij op het moment van zijn dood in zijn God zou zijn. En dat lukte.

Zijn laatste twee woorden na de drie schoten in zijn borst waren HAI RAM… hetgeen O GOD betekent. Hij stierf bewust en in Gods handen.

Een miljoen mensen kwamen naar zijn uitvaart. Zijn geboortedag, 2 oktober, werd uitgeroepen tot de Internationale dag van de geweldloosheid.

LESSEN VAN DE MEESTER
Toen Monique en ik bij het graf van de meester stonden, was zijn kracht nog altijd voelbaar. De kracht van waarheidsgetrouw en geweldloos opereren. Een kracht die in deze tijd essentieel blijkt te zijn. Ik zie veel paralellen in de huidige werelddominantie door een kleine Elite en een wereldbevolking die dat stilzwijgend toestaat.

Wat zou er gebeuren als het volk van de aarde deze toestemming intrekt? Dit roept een aantal vragen bij me op:
• Kunnen wij het juk van de Elite, die ons moderne wereldbewoners onderdrukt, afwerpen door geweldloze en liefdevolle burgerlijke ongehoorzaamheid en vreedzaam protest?
• Hoe zou het zijn als wij onszelf bevrijden door ons te focussen op ONZE Bhagavad Gita. Namelijk de 5E DIMENSIE van liefde en compassie, het Christusbewustzijn?
• Zijn wij in staat onszelf te beheersen in liefde, geduld en vertrouwen zoals Gandhi dat zijn mensen leerde?
• Zijn wij vanuit die liefdevolle zelfbeheersing in staat niet langer mee te doen aan het systeem dat ons klein houdt, zoals Gandhi en de Indiërs niet meer meededen met de Engelsen?
• Zijn we bereid de offers te doen die de Indiërs destijds deden? En zijn onze leiders bereid de risico’s te lopen die Gandhi en zijn leiders liepen?
• En wat kunnen we leren van deze grote meester? Hij streed NIET TEGEN de Engelsen, maar VÓÓR de vrijheid van zijn volk.

DE GROTE WENDE
21 juni 2020, de laatste zonnewende, was een wereldwijde spirituele omkering. Het volk van planeet Aarde is wakker geworden. De mensen zijn de leugens, het bedrog, de manipulaties en de controlemechanismen van de afgelopen (1)3000 jaar zat.

“Het is genoeg”, vinden veel mensen, en dat is merkbaar. De geweldloze en vreedzame bewegingen vanuit liefde zijn nu werkelijk opgestaan. Wereldwijd.

STEUNEN VANUIT NEUTRALITEIT
Wat zou er gebeuren als we nu allemaal als één opstaan? Vanuit onze eigen authenticiteit? Ieder op zijn of haar eigen manier?

“Wees de verandering die je wilt zien in de wereld”
Mahatma Gandhi

Ik sluit me bij geen enkele partij, beweging, of groep aan. Ik sta in mijn eigen authentieke kracht. Maar ik steun wel elke groepering die vanuit waarheidsvinding en vreedzaam protest voor vrijheid opstaat. Dat doe ik doormiddel van mijn meditatie, lichtwerk en inspiratie.

Wat is jouw authentieke manier om op te staan? Wat is jouw persoonlijke bijdrage? We gaan de komende tijd de kracht van mensen die in grote getale opstaan vanuit vrede, geweldloosheid en liefde ervaren. En net als in de tijd van Mahatma Gandhi zal het volk de kleine groep onderdrukkers overstijgen.

Ten opzichte van Gandhi hebben we overigens een makkie. Wij zullen niet met duizenden gedood worden, of met honderduizenden gevangengezet. Én we leven in een veel hogere collectieve bewustzijnstrilling als in het begin van de twintigste eeuw.

Dus: waar wachten we nog op? Ben je er klaar voor?

Wat een magische tijd om in te leven.

One Love
X Robert

Read More